Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klimakommissionen bør ikke lade sig bremse af Finansministeriet

Klimakommissionen skal afgive betænkning d. 28. september om, hvordan Danmark kan frigøre sig fra fossile brændstoffer. Hidtil har Finansministeriet skudt sådanne planer i sænk ved at bruge en meget høj diskonteringsrente.

Klimakommissionen skal afgive betænkning d. 28. september om, hvordan Danmark kan frigøre sig fra fossile brændstoffer. Hidtil har Finansministeriet skudt sådanne planer i sænk ved at bruge en meget høj diskonteringsrente. Det er en regnemetode, hvor man kræver et højt afkast – på 6% - af investeringer i samfundet. Det betyder i realiteten, at man lægger gift for langsigtede investeringer i f.eks. vindkraft. Effekterne af klimaforandringer vil på vores breddegrader sandsynligvis først for alvor vise sig om 80-100 år. Hvis vi lader stå til, vil man opleve meget store omkostninger til den tid som følge af vandstandsstigninger, flere ekstreme vejr-episoder m.v. Bl.a. den såkaldte Stern-rapport, som blev lavet til den britiske regering i 2006, påviste, at det er langt billigere at reducere udledningerne i dag, frem for at vente og betale skadesomkostningerne. Men når man laver en såkaldt tilbagediskontering med en høj rente, bliver disse skadesomkostninger langt mindre i nutidskroner. Stern-rapporten anvendte ca. 1½ %, mens det danske finansministerium anvender 6%. Det lyder som en teknikalitet, men det gør en verden til forskel. En høj diskontering betyder, at man nedprioriterer hensynet til kommende generationer.

F.eks. lavede Ingeniørforeningen (IDA) i 2006 en energiplan med omfattende energibesparelser og brug af vedvarende energi i 2030. De beregnede – med en lav diskonteringsrate – at planen ville være samfundsøkonomisk rentabel. Men så kom Finansministeriet med deres 6% diskontering og nåede frem til, at IDAs plan ville give et dundrende underskud.

Men i december 2008 erkendte daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen, at det havde været en fejl at anvende den høje rente på klima- og energiprojekter. Han udtalte: ”Vi tog fejl. Vi har undervurderet den fordel, som klimainvesteringer giver samfundets økonomi”. Han lovede, at der i 2009 ville komme en revideret vejledning. Nu viser det sig imidlertid, at Finansministeriet har siddet på hænderne. Kontorchef Peter Brixen udtalte i dagbladet Information d. 19. juli, at vejledningen først ventes udsendt til efteråret – ”Andre sager har været prioriteret højere”. Det er utroligt, at regeringen som vært for Klima-konferencen ikke har prioriteret dette spørgsmål. Det betyder sandsynligvis, at den nye vejledning først udkommer, efter at Klimakommissionen er færdig.

Det vil være en skandale, hvis kommissionen bygger sine økonomiberegninger på den forældede beregningsmetode. En række danske økonomer opfordrer Finansministeriet til at anvende en lavere rente i klima- og energispørgsmål. De henviser til, at Tyskland anvender 3% og Storbritannien 3½. Lektor Anders Chr. Hansen, RUC foreslår også 3%, men tilføjer, at for meget langsigtede investeringer bør renten sænkes yderligere over tid, f.eks. efter 30 år.

Vi må derfor opfordre Klimakommissionen til at anvende en fagligt forsvarlig beregning, som tager hensyn til fremtidige generationer og ikke hænge fast i Finansministeriets forældede vejledning.

Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Bragt i Berlingske Tidende d. 6. august 2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small