Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

EU på vej mod bindende mål for energibesparelser


Bindende mål for energibesparelser i EU er rykket meget nærmere efter i dag at have fået støtte fra EU-Parlamentets industriudvalg. I øjeblikket er EU's mål om 20 % bedre energieffektivitet i 2020 ikke bindende.

”Det er glædeligt, at EU-parlamentet ser ud til at støtte et bindende mål for energibesparelser på mindst 20 % i 2020. Det er en væsentlig forudsætning for at området bliver taget seriøst, og at man faktisk når målet”, siger Jeppe Juul, energimedarbejder i Det Økologiske råd

Vedtagelsen af bindende energieffektivitetsmål er en del af et samlet positionspapir omkring energieffektivitet, der skal danne baggrund for en ny handlingsplan på området. Når det kan vedtages i industriudvalget, er det sandsynligt, at det også vedtages i det samlede parlament.

”Energieffektivitet er af afgørende betydning for om vi effektivt kan begrænse CO2-udledningen. Alle anerkender at de hidtidige tiltag på området er utilstrækkelige, og derfor er der brug for ambitiøse mål og handlinger – hurtigt. Satsning på vedvarende energi gør det ikke alene – energiforbruget skal også ned”, siger Jeppe Juul.

Udarbejdelsen af papiret, har været stærkt påvirket af de danske medlemmer af Europaparlamentets Industriudvalg og har haft stor dansk bevågenhed. Bendt Bendtsen (K) er ordfører på hele forslaget, Britta Thomsen (A) er ordfører for den samlede socialdemokratiske gruppe og Jens Rohde (V) har skrevet et betydeligt antal ændringsforslag.

”De danske parlamentarikere i udvalget har ydet et væsentligt bidrag til ambitionsniveauet, og hvis det ender med at de kommende regler endeligt skal færdigforhandles under det danske formandskab 1. halvår 2012 er det et godt udgangspunkt for et fornuftigt resultat”, siger Jeppe Juul.

En ambitiøs politik for energieffektivitet er primært vigtig for klimaet, men også for Danmark, der har stor ekspertise i løsninger til energieffektiviseringer.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small