Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Grøn omlægning af naturgas – til gavn for miljøet og økonomien!

Det Økologiske Råd afholder – i samarbejde med Dansk Fjernvarme og Roskilde kommune i starten af det nye år - et seminar for brancheorganisationer og kommuner om grøn omstilling af naturgasområderne.

Af: Anne-Mette Wehmüller, energimedarbejder,  Det Økologiske Råd
bragt i Dansk Fjernvarmes blad, dec. 2010

Seminar om grøn omstilling af naturgasområderne!
Det Økologiske Råd afholder – i samarbejde med Dansk Fjernvarme og Roskilde kommune i starten af det nye år - et seminar for brancheorganisationer og kommuner om grøn omstilling af naturgasområderne. Der vil være oplæg af fagfolk – oplæg med individuelle udvalgte cases fra kommunerne og politikere i krydsild. Seminaret henvender sig til fagfolk samt beslutningstagere i kommunerne.

Kompensationsaftaler
En af nøglerne til omlægning i landets kommuner er at der udarbejdes hensigtsmæssige kompensationsaftaler. Et grundlæggende problem er at kompensationsaftalerne overkompenserer naturgasselskabet og skaber ulige konkurrence i forhold til de kommuner og forsyningsselskaber, som ikke kan tilbyde gasselskaberne samme vilkår.

Hvor langt er vi nået i kommunerne
Og der er stor forskel på hvor langt man er nået i landets 98 kommuner med konverteringsprojekterne. I Helsingør har man f.eks. i løbet af de sidste godt 15 år foretaget en lang række konverteringer af delområder i Kommunen mens midt 80-erne planlagde Fredericia Kommune i midt 80-erne planlagde at kommunen i videst muligt omfang skulle være fjernvarmeforsyning. Det betyder blandt andet, at man i dag kan omlægge til VE uden at den enkelte borger skal foretage en investering. Omvendt er der i en kommune som Gladsaxe et kæmpe konverteringspotentialet i det Gladsaxe Siden midt i 80’erne overvejende har været naturgasforsynet. Nu har Både Vestforbrænding og Gladsaxe Kommune undersøgt muligheden for at udbygge fjernvarme ind i naturgasområder. Vestforbrænding har fået godkendt et projektforslag til forsyning af den ene del af kommunen, mens det kommunale fjernvarmeselskab planlægger udbygning i den anden del. Med de nuværende planer forventes mere end 60 % fjernvarmedækning, og i forbindelse med den strategiske energiplan undersøges en yderligere udbygning. Fjernvarme er afgørende for at kommunens målsætning om 25 % reduktion af CO2-udledning i 2020. Kommunerne har et meget forskelligt udgangspunkt hvad angår grøn omstilling af naturgasområderne. Derfor er der også behov for at kommunerne taler sammen om deres erfaringer. bliver udarbejdet nogle hensigtsmæssige regelsæt for kompensationsaftalerne. I dag er der en række barrierer for omstilling, bl.a. at naturgasselskaber kræver store erstatninger for at afgive kunder og at kommunalbestyrelserne i landet skal meddele afslag på godkendelse, hvis naturselskabernes økonomi væsentlig forrykkes.


Grøn omstilling af naturgasområderne

Det Økologiske Råd – i samarbejde med Dansk Fjernvarme og Roskilde Kommune


- Konference for brancheorganisationer og kommuner og politikere i krydsild


18. januar 2011 kl. 9.30 – 16.00

Kaffe og morgenbrød fra kl. 9.00

Sted: Roskilde Rådhus, Køgevej 80, Auditoriet

Tilmelding til Anne-Mette Wehmüller, Det Økologiske Råd: annemette@ecocouncil.dk senest 14.januar 2010. Pris: 700kr – dog 200kr. for stud., pensionister og arbejdssøgende.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small