Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Energieffektivitet kan drive EU fremad

EU-Kommissionens udspil ”Energi 2020” overser en række instrumenter, som kan skabe nye job og reducere energispild – fx i byggesektoren.
/Bragt i Nyhedsbladet Dansk Energi nr. 2 – 2011/

/Bragt i Nyhedsbladet Dansk Energi nr. 2 – 2011/

EU-Kommissionens udspil ”Energi 2020” overser en række instrumenter, som kan skabe nye job og reducere energispild – fx i byggesektoren.

Af Tina Læbel, informationsmedarbejder og Søren Dyck-Madsen, klima- og energimedarbejder Det Økologiske Råd

Energibesparelser og udvikling og innovation af klimavenlig teknologi har vist sig at give klare konkurrencefordele for EU’s virksomheder. Samtidig med at der bliver skabt nye jobs, er energibesparelser også med til at opfylde EU’s langsigtede mål om en reduktion i CO2-udledninger på 80-95 % i 2050.
Kommissionens seneste udspil ”Energi 2020 – en strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi” kunne være en løftestang væk fra energispild og brug af fossil energi over til vedvarende energi og energieffektiviseringer. Desværre skuffer indholdet.

Intet spild af energi
Kommissionen ridser udfordringerne fint op i ”Energi 2020”. EU er langt fra at opfylde 20% målet for energieffektivitet i 2020. De nationale handleplaner på området mangler kvalitet. Og de markedsbaserede instrumenter fx beskatning bør udnyttes langt mere. Situationen er altså langtfra optimal.
”Energi 2020” har overordnet fem prioriteter. Energibesparelser har første prioritet, som det billigste og mest jobskabende virkemiddel, idet effektive energibesparelser har potentiale til stå for halvdelen af de reduktioner, som EU sigter på at reducere i 2050, og der kan skabes op til en million lokale jobs i EU herved.
Kommissionen undlader desværre at opstille ambitiøse virkemidler til opnåelse af disse fordele. Herved adskiller Kommissionen sig fra EU-Parlamentet, som anbefaler, at indføre bindende krav for mål om 20% energieffektivitet i 2020, ligesom parlamentet mener, at EU straks bør forhøje CO2-reduktionsmålet i EU fra 20% til 30%.

Spar i boliger
”Energi 2020” peger på en indsats i de to sektorer med størst potentiale for energibesparelser, nemlig boliger og transport.
Det Økologiske Råd er enige i, at der skal ske langt mere på de områder med bl.a. skabelse af nye job til følge. EU må stille helt konkrete minimumskrav til antallet af bygninger i EU, som energirenoveres hvert år. EU må kræve, at de renoveringer, der foretages, bliver dybtgående. Både EU og medlemsstaterne må stille finansieringsprogrammer til rådighed for en sådan energirenovering. Og EU kunne arbejde for, at bygningers energimærkning følges op med klare økonomiske fordele knyttet til et godt energimærke. Det kunne være grøn ejendomsbeskatning eller krav om opsparing til energirenoveringer, som fremlagt af den danske Klimakommission.

Stram energikravene
På transportområdet må EU skærpe CO2-kravene til nye personbiler, varevogne og lastbiler betragteligt. Udviklingen viser, at fabrikkerne nemt kan klare det. For eksempel er den gennemsnitlige CO2-udledning for nye biler faldet med hele 5,1 % fra 2008 til 2009.
EU skal også skærpe indholdet i ECO-design reglerne, så de værste energislugende produkter bliver holdt ude af markedet. Forhandlinger om energikrav til varmepumper, gasovne og elvandvarmere må færdiggøres med et ambitiøst resultat.
Og selvom befolkninger i en række EU-lande har svært ved at få råd til at varme deres boliger op, så må det ikke føre til fritagelse for energiafgifter. De fattigste skal i stedet hjælpes med udgiften, mens bygningerne generelt skal energirenoveres.

Undgå benspænd fra kvotesystemet
Innovation og energieffektivisering er dog ikke kun et spørgsmål om stramninger af energikrav. EU’s energiinfrastrukturpolitik og energi- og klimapolitik skal pege i samme retning, væk fra energispild og brug af fossil energi over til vedvarende energi og energieffektiviseringer for borgere som for industri. Her er der problemer, idet EU’s kvotehandelssystem svømmer over med uforbrugte og alt for billige kvoter. En forstærket indsats for energibesparelser kan derfor være en direkte trussel mod kvotesystemet, idet opnåelse af mål om 20 % energieffektivitet kan føre til at kvoteprisen kan nærme sig nul.
En helhjertet og effektiv indsats for energibesparelser må derfor understøttes med, at EU-landene enes om at hæve CO2-reduktionsmålet til 30 %.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small