Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Regeringens energistrategi

Det Økologiske Råds kommentarer til regeringens energistrategi 2050: Et vigtigt skridt, men for uambitiøst på energibesparelser

”Regeringens energistrategi er et vigtigt skridt på vejen. Den indeholder gode initiativer specielt til udbygning med vedvarende energi, men er slet ikke er ambitiøs nok på energibesparelser, transport og landbrug”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.

Udspillet skærper målet for reduktion af energiforbruget fra 4 til 6 % reduktion i 2020. Det er alt for lidt og fortsat langt under EU’s frivillige mål, som svarer til 14 % reduktion. Og så mangler der tilstrækkeligt håndfaste initiativer til at gennemføre reduktion. Yderligere sparekrav til energiselskaberne er fint, men der er behov for yderligere økonomisk tilskyndelse til energibesparelser, såsom at gøre ejendomsskatten grøn  eller Klimakommissionens forslag om, at ejere af bygninger med højt energiforbrug skal spare op til renovering.

Vi støtter det foreslåede stop for nye oliefyr, men fristen 2017 er alt for lang for eksisterende bygninger. Den kunne strammes til 2013. Desuden bør også sættes en dato for stop for nye gasfyr.

På transportområdet mangler initiativer til begrænsning af unødig biltrafik, herunder kørselsafgifter. Overgang til eldrift for personbiler må prioriteres meget højere end biobrændstofferne, som bør forbeholdes især fly og skibe, ligesom biogas til tung trafik bør prioriteres.

På landbrugsområdet foreslås øget støtte til biogasanlæg og hertil hørende infrastruktur. Det er udmærket, men ikke tilstrækkeligt. Der er behov for en effektiv økonomisk tilskyndelse, f.eks. en afgift på gylle, som ikke sendes til biogasanlæg.

På en række områder er strategien for ukonkret. F.eks. annonceres en ”model for udfasning af individuel naturgasfyring”. Det er ikke godt nok. Vi står med en helt aktuel opgave med at begrænse erstatningsbetalingen til naturgasselskaber, så vi kan komme i gang med konvertering til fjernvarme.

Vi støtter forslaget om at finansiere provenutabet som følge af nedgang i brug af fossile brændstoffer – ved hjælp af en forsyningssikkerhedsafgift på brændsler til rumvarme. Vi støtter også, at denne omfatter biomasse, men vi savner en konkretisering af, hvordan dette udmøntes i forhold til biomasse brugt i brændeovne. Det er afgørende, at afgiften lægges på selve brændeovnene – især i byerne, og ikke på brændet, da dette vil motivere til at fyre med affald.

Vi støtter ikke, at man nu permanent vil lempe den afgiftsforhøjelse på erhverv, som lå i regeringens skattereform fra 2009. Der kan være behov for særlige initiativer over for særligt konkurrenceudsatte erhverv, men det kan ikke begrunde en generel lempelse, som reducerer motivationen for energibesparelser i mange virksomheder.

Vi tager afstand fra, at man åbner en kattelem for, at Danmark ikke bliver fossilfrit i 2050, nemlig ved at bruge CO2-lagring i undergrunden, såkaldt CCS. Det afsvækker målet om et Danmark på 100 % vedvarende energi i 2050.

Vi opfordrer Folketingets partier til hurtigst muligt at blive enige om initiativer i forlængelse af regeringens udspil, med de opstramninger, som det er muligt at enes om. Det må dog ikke blokere for, at der senere strammes op på de områder, hvor regeringens strategi er alt for uambitiøs til at nå målsætningen om 100 % VE i 2050.

 

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

 

Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small