Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelse: Billig diesel i EU underminerer klimatiltag og koster job

Faldende energiafgifter på brændstoffer i EU, især på diesel, koster dyrt, viser rapport som offentliggøres i dag fra Transport & Environment. Også Danmark favoriserer diesel(biler)

EU-kommissionen ventes snart at fastsætte nye energiafgifter på brændstoffer. Afgiften fastsættes gennem Energy Tax Directive (ETC), som en minimumssats på brændstoffer bl.a. for at forhindre udbredelsen af “brændstof-turister”, som tanker billig diesel eller benzin i lande med lave afgifter.

EU har relativt høje energiafgifter på brændstof, hvilket motiverer os europæere til at spare. Det gavner klimaet og mindsker olieimporten, men det går den forkerte vej, bl.a. fordi afgifterne ikke forhøjes i takt med inflationen.

De gennemsnitlige energiafgifter på brændstof i EU faldt fra 0,59 euro pr liter i 1999 til 0.49 euro i 2010, svarende til et fald i indtægterne på 16 procent (fra 180 mia. euro til 152 mia. euro korrigeret for inflation). Det er især afgifterne på diesel, som regeringerne holder kunstigt lave. Danmark er ingen undtagelse.

“Den nye analyse fremhæver Luxembourg, som et af de mindre lande der med stor dygtighed spekulerer i at holde dieselafgiften lav, så den gennemkørende lastbil-trafik tanker op i landet. Men sandheden er, at Danmark også udnytter denne niche og dermed spænder ben for Europas fælles bestræbelser for at bringe olieforbruget ned. I det sidste årti har vi især holdt dieselafgifterne under Tysklands og Sveriges, så lastbilerne tanker op her i landet ”, siger Anne-Mette Wehmüller, Trafik- og energimedarbejder ved Det Økologiske Råd.
Samlet viser analysen, at EU-landene har mistet 32 mia. euro i 00’erne i indtægter, mens EU’s olieimportregning er steget med 100 mia. euro. De penge kunne, hvis de var brugt på at sænke skatten på arbejde, have skabt omkring 350.000 nye jobs. Også miljøet lider tab. CO2-udledningerne fra trafikken kunne have været reduceret med 6 procent i samme periode.

Transport & Environment anbefaler, at EU´s minimumssatser øges, især for diesel, så dette ikke favoriseres, samt at minimumssatserne justeres i takt med inflationen. Det Økologiske Råd er enige heri – men tiltagene må ikke stå alene:

“Registreringsafgiften skal omlægges, så den mere effektivt end i dag fremmer biler med lavt brændstofforbrug. Vi skal have indført kørselsafgifter samt trængselsafgifter omkring København. Samtidig skal den kollektive trafik forbedres og gøres billigere. Kun herved kan vi fremme en grønnere mobilitet i Europa. EU-Kommissionen kunne gøre mere for at dele erfaringer med sådanne tiltag. Samtidig bør minimumssatserne for brændstofafgift hæves, så lande hindres i at fremme “brændstof-turisme” for at skaffe sig selv en bedre økonomi, afslutter Anne-Mette Wehmüller.

Rapporten “Fuelling oil demand – what happened to fuel taxation in Europe” kan ses her: /www.transportenvironment.org


For yderligere information:

Anne-Mette Wehmüller, trafikmedarbejder Det Økologiske Råd: 33181938 eller mobil 26231305

Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd: 33181933 eller 28580698

Baggrund

EU’s nuværende minimumssatser for energiskatter på benzin og diesel er henholdsvis 0,359 euro pr liter og 0,33 euro pr liter. De danske energiafgifter på brændstoffer toppede i 2001 med 0,55 euro pr. liter og er siden faldet til 0,47 euro pr. liter, et fald på 0,8 eller en reduktion på 15 procent. Tallene er korrigeret for inflation og er tal i euro for 2010. Faldet skyldes, at regeringen i perioden 2001-07 undlod at regulere afgiften i takt med inflationen.

Energi til biler kommer i dag fra olie (benzin og diesel) og vil i 2020 i EU forårsage 37% af alle CO2-udledninger udenfor kvotesektoren. I Danmark er denne andel allerede i dag oppe på 42%.
EU-landene er forpligtet til at opnå en andel af VE på 10 % specifikt i transportsektoren i 2020. Dette kan opnås via elbiler eller biobrændstoffer. I dag er det næsten udelukkende de såkaldte 1. generations biobrændstoffer, som bidrager her – dvs. de, der produceres af landbrugsvarer, som også kunne anvendes til menneskeføde. Undersøgelser viser, at disse 1. generations biobrændstoffer slet ikke udgør nogen klimafordel frem for fossile brændstoffer.

Foruden indtægter fra transportrelaterede skatter påvirkes de offentlige finanser gennem indirekte udgifter til subsidier og skattefritagelser som transportfradraget. Som det danske skattesystem er skruet sammen i dag udgør de transportre¬laterede skatter, incl. benzin- og dieselafgifter, godt halvdelen af det samlede provenu fra grønne skatter. Transportafgifter omfatter primært registrerings- og vægtafgift samt den grønne ejerafgift, mens energiafgifterne dækker afgifter på CO2, benzin, diesel, el, gas og fyringsolie. EU’s energiafgifter på brændstoffer består af en CO2-afgift og en energiafgift.

     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small