Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klima på kredit

Klima på kredit – De danske miljø- og ulandsorganisationer kritiserer, at Danmark køber sig til klimakreditter i ulande i stedet for at gøre klimaindsatsen hjemme.

Den danske regering har over de seneste år valgt at investere et milliardbeløb i klimakreditter fra projekter i udlandet i stedet for at opfylde Danmarks klimaforpligtelser gennem initiativer i Danmark.

Det er bl.a. sket gennem den såkaldte CDM-mekanisme, der gør det muligt for de rige lande at investere i klimaprojekter i udviklingslande frem for at reducere drivhusgasudslippet hjemme. Danske miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen udgiver i dag en stærkt kritisk rapport om den danske strategi. Rapporten viser, at mange af de dansk-støttede projekter sandsynligvis ikke leder til de nye og ekstra drivhusgasreduktioner, som de skal. Da Danmark samtidigt slipper for at foretage en tilsvarende drivhusgasreduktion hjemme, skader den danske anvendelse af CDM-projekter dermed klimaet. Derudover skaber de dansk-støttede CDM-projekter i flere tilfælde udviklings- og miljøproblemer i ulandene.

Den danske regering har siden 2003 satset kraftigt på at klare de danske klimaforpligtelser under Kyotoprotokollen ved at investere i klimakreditter fra projekter i udviklingslande og Østeuropa i stedet for at gøre indsatsen i Danmark. I perioden op til og med 2010 har Danmark bevilget 1,6 milliarder kr. til de såkaldte CDM- og JI-projekter, og der er åbnet op for at over 60 pct. af indsatsen for at nå det danske klimamål i perioden 2008-12, kan nås gennem sådanne kreditter.

Rapporten ”Klima på Kredit – En kritisk gennemgang af Danmarks brug af CDM-mekanismen”, der udgives af de danske miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen, gennemgår 43 ud af de 94 dansk-støttede CDM-projekter, og viser, at der er alvorlige problemer med en lang række af projekterne. Mange af projekterne ser ikke ud til at leve op til kravet om at være additionelle, hvilket betyder, at projekterne også ville være blevet gennemført uden dansk støtte. Et eksempel på dette er den danske støtte til vindmølleprojekter i Kina, hvor mange af vindmøllerne sandsynligvis også var blevet opstillet uden CDM-støtte, da Kina har en meget ambitiøs national plan for udbygningen af vindmøller.

”Mange af de dansk-støttede CDM-projekter skaber ikke de nye og ekstra reduktioner i drivhusgasudslippet som de skulle, da de med stor sandsynlighed også var blevet gennemført uden dansk støtte. Da Danmark samtidigt slipper for at reducere tilsvarende i sit drivhusgasudslip hjemme, leder det til et øget udslip af drivhusgasser i forhold til de klimamål, som Danmark har forpligtet sig til. Det er stærkt kritisabelt,” siger Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd.

Rapporten påviser også, at flere af projekterne leder til nye udviklings- og miljøproblemer, herunder investeringen i større dæmningsbyggerier eller palmeolieprojekter, der ikke er bæredygtighedscertificeret, og derfor risikerer at lede til rydning af regnskov.

Klik her - for at hente rapporten


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small