Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Strøm med klimavalg

Såkaldt " CO2-neutral" eller " grøn strøm" er i flere år desværre blevet solgt af mange el-handlere med alle mulige overdrevne og forkerte anprisninger af produkternes effekt. Det har betydet, at forbrugere som gerne har villet gøre en forskel til gavn for klimaet eller har ønsket at støtte udbygningen af vedvarende energi har haft endog meget svært ved at gennemskue markedet.

 

Det økologiske Råd

CSR 18. februar 2010, 1. sektion, side 26

Efter flere års vildledning bliver der nu krævet retvisende beskrivelser af effekten af strømprodukter med klimavalg.

Af Søren Dyck-Madsen, energi-og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd

Såkaldt " CO2-neutral" eller " grøn strøm" er i flere år desværre blevet solgt af mange el-handlere med alle mulige overdrevne og forkerte anprisninger af produkternes effekt. Det har betydet, at forbrugere som gerne har villet gøre en forskel til gavn for klimaet eller har ønsket at støtte udbygningen af vedvarende energi har haft endog meget svært ved at gennemskue markedet. For i mange tilfælde er de blevet forledt til at tro, at det produkt, som de købte og betale overpris for, faktisk havde langt større effekt end tilfældet var.
En sådan markedssituation er uheldig.
Ikke kun fordi man ikke skal snyde forbrugerne. Men også fordi forbrugere, som opdager vildledningen, vil have en tendens til at opgive at gøre en forskel. Og fordi elhandelsselskaber, som faktisk gerne vil levere et bedre produkt, ikke kan finde plads til en reel annoncering af et produkt, når de ringe produkter uretmæssigt har taget alle overskrifterne.

Branchedeklaration af elprodukter med klimavalg
For at forbedre situationen har en arbejdsgruppe bestående af Dansk energi, Forbrugerrådet, energinet.dk, Danmarks Naturfredningsforening, energistyrelsen og Det økologiske Råd i fællesskab udarbejdet en " Branchedeklaration" for " strøm med klimavalg" Det betyder, at el-handlerne fra 1. januar 2010 har forpligtet sig til at følge nogle minimumskrav til deres tilbudte strømprodukter og har bundet sig til en række definerede og langt mere ærlige beskrivelser af strømprodukternes faktiske effekt.
Deklareringen omfatter i princippet tre produkttyper:? Strøm med CO2-reduktion? Strøm med bidrag til opstilling af nye VE-anlæg gennem donationer? Strøm med køb af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion Forbrugerne kan så vælge, hvilken strømtype med klimavalg, de vil have - samtidig med, at de får beskrevet effekten af valget ( se boks).
Ved at se på www.elpristavlen.dk kan du få et overblik over, hvilke el-handlere, der markedsfører de deklarerede strømprodukter samt prisen for dem.

Nye og bedre strømprodukter forventes
I den kommende tid forventer vi, at branchedeklarationen vil medføre nye og bedre klimavenlige strømprodukter - både faktiske strømprodukter og betydeligt bedre valgmuligheder.
Vi forventer, at forbrugerne vil få tilbudt flere muligheder for at købe strøm, hvor der betales ekstra for at gennemføre CO2-reducerende projekter uden for FN's system i u-landene. Disse projekter kan være med til at overføre teknologi til fattige lande og samtidig skabe jobs og udvikling i landene. I dag findes kun ét projekt på det danske marked.
Vi forventer også, at forbrugerne snart kan købe strøm, hvor et ekstra bidrag svarende til dit strømforbrug betales til en almennyttig fond, som skal fremrykke udbygningen med vedvarende energi.
Vi forventer, at der udbydes strøm med køb af oprindelsesgarantier fra vedvarende energianlæg, som højst er to år gamle. Og at der herved skabes et reelt marked, som kan være med til at fremrykke beslutninger om mere vedvarende energi politisk og økonomisk.
Vi forventer, at " Strøm med køb og annullering af oprindelsesgarantier" fra eksisterende vedvarende energiproduktion (den tidligere såkaldte grønne Strøm) vil forsvinde fra markedet, da dette produkt ingen effekt har.
Og sluttelig ser vi frem til, at el-handelsselskaber vil udvikle hjemmesider, hvor man selv frit kan sammensætte sit strømkøb med frit valg mellem de forskellige produkttyper for strøm med klimavalg.

At spare på energien er stadig det bedste
endelig bør man huske på, at den bedste måde både at spare penge på og spare miljøet for unødig CO2-forurening stadig er at spare på energien. Mange el-handelsselskaber tilbyder hjælp til også at spare på energien som en pluseffekt til køb af strøm. Og så kan man fortsat selv investere direkte i ny vedvarende energiproduktion, som er en rigtig god mulighed uanset valg af strøm med klimavalg.

Sådan bliver forbrugerne snydt
Mange el-handlere har reklameret med, at man hos dem kunne købe strøm fra norsk vandkraft eller eksisterende vindkraft, som er CO2 neutral, og at man herved sparer klimaet for udledning af CO2.
dette forleder forbrugerne til at tro, at man faktisk får leveret denne strøm, og at det har reel effekt til gavn for klimaet. Begge dele er forkert.
Når forbrugerne køber produktet, så annulleres der en tilsvarende mængde oprindelsesgarantier, som blot dokumenterer, at der er produceret strøm på norsk vandkraft eller på vindmøller i Danmark. Men denne strøm produceres under alle omstændigheder uanset annullering af garantier eller ej. Købet har således ingen faktisk effekt, da der er så rigeligt med garantier på markedet.
Køb af strøm med køb og annullering af oprindelsesgarantier fra norsk vandkraft eller eksisterende vindmøller har ingen effekt på udbygningen med vedvarende energi og ingen reducerende effekt på udledningen af CO2.

Muligheder for køb af " Strøm med klimavalg"
Strøm med CO2-reduktion – Ved at annullere rettigheder til udledning af CO2 er du med til at reducere rettigheden til at udlede CO2 hos de energitunge virksomheder i EU. På grund af overskud af kvoter i 2008 - 12, kan det først frem mod 2020 forventes, at din annullering vil betyde, at virksomhederne må reducere deres faktiske udslip - Investering i CO2-reduktioner via projekter i fattige lande kan give CO2 reduktioner ud over det aftalte i FN regi. Sådanne projekter kan have andre fordele, såsom teknologioverførsel og elementer af udviklingsbistand. Gennemgå de faktiske projekter før du vælger dette produkt.
Strøm med bidrag til opstilling af nye VE-anlæg gennem donationer -Ved at indbetale et ekstrabeløb til opførelse af ny vedvarende energi svarende til dit el-forbrug er du med til at fremrykke udbygningen med vedvarende energi i forhold til Statens forpligtelse. El-handleren skal overføre de indbetalte bidrag til en fond eller anden adskilt enhed, som foretager investeringen.
Strøm med køb af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion - Køb af strøm med køb og annullering af oprindelsesgarantier fra vedvarende energianlæg, som er højst to år gamle, kan føre til en reel mangel på garantier og dermed til en reel pris på disse. Herved tilskyndes til at opføre yderligere vedvarende energianlæg.
- Køb af strøm med køb og annullering af oprindelsesgarantier fra vedvarende energi anlæg, som er højst ti år gamle, kan måske føre til en reel mangel på disse.
- Køb af strøm med køb og annullering af oprindelsesgarantier fra vedvarende energi anlæg uden aldersbegrænsning har ingen effekt hverken for udbygning af vedvarende energi eller for reduktion af udledninger af CO2, da der er langt flere garantier på markedet, end der er købere til.


Billedtekst:
På elpristavlen.dk kan du finde strømprodukter med klimavalg og se, hvad de koster.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small