Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Lykke Friis lukker hullet

Klima- og energiminister Lykke Friis har i dag udtalt, at hun vil lukke konstaterede hul i det danske klimaregnskab frem til 2012.

 

Pressemeddelelse

15.12.2009

Klima- og energiminister Lykke Friis har i dag udtalt, at hun vil lukke konstaterede hul i det danske klimaregnskab frem til 2012. Hun vil tage 3 initiativer:

  • Skrotningspræmie for ældre oliefyr
  • Inddragelse af tiloversblevne kvoter
  • Opnåelse af CO2-kreditter for danske projekter, som der allerede er afsat penge til

Skrotningspræmien er en god idé, bortset fra at regeringen åbner for, at man kan få præmien selv om man blot investerer i et nyt oliefyr. Det er en meget kortsigtet løsning. Præmien bør kun udbetales, hvis brugeren overgår til varmepumpe eller anden form for vedvarende energi. Vi skal ikke give tilskud til at forlænge oliealderen.

Inddragelse af tiloversblevne kvoter er en helt naturlig konsekvens af finanskrisen, hvilket vi kan
støtte.

Det sidste initiativ er et rent bogholder-kneb. Danmark har i forvejen sat penge af til disse projekter i ulande. Men nu vil regeringen sørge for, at vi til gengæld for disse projekter kan øge vores eget hjemlige udslip.

Dertil kommer, at regeringen allerede opererer med køb af udenlandske kreditter i langt større omfang. I maj beregnede vi ud fra regeringens egne tal, at den allerede havde indregnet køb af kreditter for 3,2 mio. t CO2. Der er derfor behov for langt større initiativer på hjemmebanen, frem for at vi køber os fra en stor del af vores forpligtelse.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger
Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.

Baggrund:
I maj 2009 var situationen, at regeringen havde selv beregnet, at Danmark kom til at mangle 1 mio. t/år ud af de 13 mio. t vi skal reducere. Men heri var medregnet, at staten købte 3,2 mio. t/år i form af kvoter uden for EU. Dvs. vi ville komme til at mangle 4,2 mio. t/år ud af de 13 mio. – 32% af vores reduktionsforpligtelse - set i forhold til hvis vi reducerede alene via initiativer hos os selv. I virkeligheden er det betydeligt mere, idet virksomhederne også køber kvoter uden for EU, hvilket ikke er talt med her. Se http://www.ecocouncil.dk/download/090524_groen_hulhed_godk.pdf, side 9


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small