Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Biogas er et led i en vedvarende energiforsyning

Svar på kronik i Information om biogas og svineproduktion. Bragt i forkortet form d. 1.11.11

Under overskriften ”Biogas vil give grønt lys for svineri langt ud i fremtiden” ser Lars Muhl og Ghita Ben-David i Information den 11. oktober alene udbygningen med biogas i Danmark som en legitimering af et for stort svinehold. I Det Økologiske Råd deler vi bekymringen for den måde dansk landbrug og specielt husdyrhold drives på i dag. Men det er ikke biogassens skyld. Vi har fremlagt et scenarie for et dansk landbrug i 2020 – som et foreløbigt skridt på vejen mod et miljøvenligt landbrug. Heri indgår bl.a. en reduktion af svineproduktionen med 30% i forhold til i dag, en 3-dobling af det økologiske areal, omdannelse af 430.000 hektar sårbar dyrkningsjord til enten ekstensiv brug eller natur, udlægning af efterafgrøder på yderligere 600.000 hektar og en 50% reduktion af ammoniakfordampningen fra staldene. Det ser vi som et ambitiøst, men realiserbart scenarie – som vi også har regnet økonomi på. Når vi foreslår reduktion af svineproduktionen, skyldes det bl.a. at vi i dag importerer store mængder foder fra især Sydamerika, og denne frembringes med alvorlige miljøskader til følge. Når vi foreslår udtagning af dyrkede jorde, ønsker vi ikke en forøgelse af denne foderimport.

Hertil kommer, at landbruget kan medvirke til at omstille Danmark til 100% vedvarende energi. Her vil biogas være en vigtig brik. Muhl&Ben-David overser, at biogas både har en dobbelt klimaeffekt og en miljøeffekt. Den mindsker udslip af klimagasserne metan og lattergas, den erstatter fossile brændstoffer, og den mindsker udvaskningen af kvælstof og lugtgenerne fra gyllen. Endelig kan den fremme omlægningen til økologisk jordbrug gennem en optimal udnyttelse af næringsstofferne fra de nødvendige kløvergræsmarker.

Der er et meget betydeligt energipotentiale i husdyrgødning.. Hvis den udnyttes i biogasanlæg sammen med organiske restprodukter fra industri og husholdninger har Energistyrelsen opgjort det samlede biogaspotentiale til 40 PJ – ud af Danmarks samlede energiforbrug på ca. 800 PJ. Biogassens bidrag svarer til 20–25%. af det nuværende naturgasforbrug – eller en tilsvarende andel af vejtransportens energiforbrug. Endelig kan biogassen bidrage til at stabilisere vindkraften i det danske energisystem, idet biogassen kan opbevares op til et døgn, hvorved den kan udjævne elproduktionen i forhold til den svingende vindkraftproduktion.

Nyttiggørelse af organiske restprodukter i biogasanlæg vil samtidig sikre genanvendelse af fosfor, som er en begrænset ressource. Hvis vi bliver ved med at brænde organisk affald og deponere asken i cement, har vi et meget alvorligt problem med at sikre den fremtidige fødevareforsyning til den voksende globale befolkning, da fosfor et helt nødvendigt plantenæringsstof. Men derfor er det også vigtigt, at man ikke brænder fiberfraktionen efter biogasanlægget – på det punkt er vi helt enige med Muhl&Ben-David. Gjort på den rette måde giver udnyttelse af husdyrgødning og organiske restprodukter i biogasanlæg altså en række fordele for klima og miljø - og det er et af de absolut billigste virkemidler til at reducere udslippet af drivhusgasser – på grund af den nævnte dobbelte klimaeffekt.

Men hvad så hvis vi kommer igennem med en reduktion af det nuværende dyrehold? Det vil ske gradvist, og så vil der være tid til at finde alternativer til gyllen. Der er allerede et meget lovende forsøg – kaldet Renescience – hos Amagerforbrændingen og Dongenergy, hvor man ved hjælp af enzymer omdanner det organiske affald til en ”suppe”, som f.eks. kan tilsættes biogasanlæg. Der kan også udnyttes mere slam fra rensningsanlæg samt kløvergræs fra sædskifte og slet (græs) fra naturarealer.

Muhl&Ben-David’s synspunkt svarer til at sige, at vi i morgen skal stoppe al udnyttelse af fjernvarme fra affaldsforbrænding, fordi vi på lang sigt gerne vil genbruge i stedet for at forbrænde. Jeg forstår godt synspunktet, men det er langt bedre at sige, at vi skal udnytte ressourcerne bedst muligt, også under de nuværende produktionsforhold. Så må vi arbejde for en gradvis og balanceret omlægning til noget, der er endnu bedre.

Christian Ege, sekretariatsleder

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small