Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Brændefyring er ikke klimaneutral

Brændefyring er ikke klimaneutral

En stor undersøgelse fra FN viser, at brændefyring ikke er klimaneutral. Sodpartikler fra brændefyring i Danmark afsættes på isen i Arktis. Ca. 60 % af sodpartiklerne stammer fra brændefyring. Partiklerne farver isen grå og absorberer solstråler, hvorved isen opvarmes og smelter. Samtidig er brændefyring Danmarks største kilde til skadelig luftforurening med partikler, tjærestoffer og dioxin. FN anbefaler udfasning af brændefyring i ilande af hensyn til klima og folkesundhed[1]. Det Økologiske Råd afholder tirsdag en konference på Christiansborg: http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_docman&view=document&alias=866-111115-christiansborg-program-black-carbon&category_slug=arrangementer&Itemid=1446

Brændefyring står for 60 procent af det danske udslip af sodpartikler (Black Carbon), der transporteres til Arktis og derved bidrager til isafsmeltningen og den globale opvarmning. Samtidig er brændefyring ifølge Danmarks Miljøundersøgelser ansvarlig for 80 % af det danske udslip af mutagene tjærestoffer, ca. 60 % af udslippet af sundhedsskadelige partikler og ca. 50 % af det ekstremt giftige dioxinudslip. Udslippet er øget 50 procent de sidste 10 år selv om nye brændeovne forurener mindre end gamle. Det skyldes øget brændefyring fordi brændefyring paradoksalt nok er fritaget for miljøafgifter selv om det er den absolut mest forurenende varmekilde. De netop offentliggjorte målinger fra Århus Universitet viser, at luftforureningen med tjærestoffer fra brændefyring i villaområder som årsgennemsnit kan overstige H.C. Andersens Boulevard - selv om der kun fyres med brænde i vintermånederne[2].

Det Økologiske Råd mener, at forurening fra danskernes brændefyring skal nedbringes via miljøafgifter på brændefyring, der motiverer til at anvende miljørigtige varmekilder (varmepumper, fjernvarme m.v.) og til efterisolering af boligerne i stedet for bare at fyre løs. Træ skal så vidt muligt afbrændes på kraftvarmeværker, hvor det kan fortrænge kul og røggassen renses effektivt. Ifølge Ingeniørforeningens klimaredegørelse er dette ligeledes en forudsætning for at gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Vi har derfor fremsat forslag til en afgift på brændefyring, der dels vil motivere til at skifte til de mest miljøvenlige ovne, dels til at undgå brændefyring i byer (beskrevet i detaljer nedenfor).

”Brændefyring er ikke klimaneutral. Samtidig er brændefyring en af landets største forureningskilder. Forureningen fra brændefyring skal derfor reduceres, hvilket kan ske omkostningseffektivt via afgifter.” siger Kåre Press-Kristensen, luftforureningsekspert ved Det Økologiske Råd.

”Sodpartiklers bidrag til global opvarmning er undervurderet. Sodpartikler fra brændefyring og diesel skal reduceres hurtigst muligt, hvis vi skal undgå de såkaldte ”tipping points”, hvor den globale opvarmning kan blive selvforstærkende.” understreger den tyske miljøekspert Dr. Axel Friedrich.

”Både vores modeller og målinger viser, at sodpartikler fra brændefyring afsættes på isen i Arktis og derved bidrager til isafsmeltningen” siger Henrik Skov, seniorforsker, Århus Universitet.

 

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 22 81 10 27

 


[1] http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/BlackCarbon_SDM.pdf

[2] http://www2.dmu.dk/Pub/TR3.pdf

Brændefyring dækker 10-12 % af varmeforbruget i Danmark, men giver næsten hele luftforureningen fra energiproduktion - fire gange så meget som fra transport. Kraftværkerne giver sammenlagt 2-3 % af den sundhedsskadelige luftforurening. Forureningen fra brændefyring koster samfundet ca. 4 mia. kr årligt[1].


[1] http://www.ceeh.dk/CEEH_Reports/Report_3/CEEH_Scientific_Report3.pdf

 

Afgifter på brændefyring

Forureningen fra brændefyring skyldes, at brændefyring forurener uforholdsmæssig meget sammenholdt med andre varmekilder, og at der paradoksalt nok ikke er afgifter på privat brændefyring modsat alle andre varmekilder, hvilket netop motiverer befolkningen til at anvende forurenende brændefyring.

Afgiftsforslag fra Det Økologiske Råd

Afgiften skal lægges på selve brændeinstallationen. Brænde skal ikke afgiftsbelægges, da det motiverer til at fyre med affald. Afgiften vil dermed give følgende effekter:

- En mere fair afgiftsbelastning af varmekilder.

- Mere end en halvering af forureningen via udskiftning af fyringsenheder.

- I praksis fjerne salg og import af ineffektive ovne (> 4 g/kg = 250 g/GJ).

- Fremme renere brændefyring (filtre) så forureningen bliver under 50 g/GJ.

- Et miljørigtigt afgiftsprovenu til statskassen til f.eks. skattelettelser.

- Et incitament til at isolere boligerne, når brændefyring ikke længere er gratis.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small