Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Et flot energiudspil fra regeringen!

Det Økologiske Råd hilser det forslag til et energiforlig, som regeringen har fremlagt i dag velkomment.

”Udspillet peger i den helt rigtige retning. Det kan medvirke til at opfylde den brede politiske enighed om et Danmark baseret på 100 % vedvarende energi senest i 2050”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd. Udspillet indeholder næsten alle de elementer, det kræver, for virkelig at starte den grønne omstilling af det danske energisystem. Så mangler vi transport- og landbrugsområdet, hvor der snarest må laves tilsvarende udspil. Udspillet når i mål med 35 % reduktion af drivhusgasser i 2020 – og vi glæder os over, at det sker uden brug af kvotesystemet. De sidste 5% skal så hentes på transport og landbrug

Udspillet er ambitiøstog kan være med til at gengive Danmark positionen som foregangsland, i en verden som også skal omstilles, væk fra fossile brændsler. Det skaber i sig selv job på kort sigt, og det giver danske green tech virksomheder fornyede muligheder for at erobre markedsandele.

Udspillet er fuldt finansieret. Det indebærer omkostninger for borgere og virksomheder, men disse er af begrænset størrelse, sammenholdt med prisen hvis vi ikke handler – idet prisen på fossile brændsler stiger og stiger.

Vi hilser velkomment, at udspillet forventer, at Danmark vil dække 36,2 % af energiforbruget med vedvarende energi i 2020. Det er over vores EU-forpligtelse på 30%. Det bør sikres, at de resterende 6,2 % ikke ”sælges” til andre EU-lande, som så ikke behøver at være så ambitiøse.

Der mangler fortsat yderligere tilskyndelser til biogas – hvilket regeringen også tilkendegiver at ville se mere på. Vi hilser velkommen, at der sker en ligestilling af tilskud til biogas uanset om den bruges direkte til kraftvarme-produktion eller fødes ind i naturgasnettet. Der er også et tilskud til at bruge biogas til transport – dette ser dog ikke ud til at være tilstrækkeligt.

Vi håber, at de øvrige politiske partier på Christiansborg er villige til at indgå i en bred aftale på grundlag af dette udspil

 

Christian Ege, sekretariatsleder og Søren Dyck-Madsen, klima- og energimedarbejder

Det Økologiske Råd

 

Yderligere oplysninger: Christian Ege, 28580698 eller Søren Dyck-Madsen 30896080

 

Uddybning

Udspillet har en fornuftig balance mellem at erstatte kul med biomasse på de centrale kraftvarmeværker og behovet for at omstille det samlede danske energisystem.

Udspillet overrasker lidt ved at flytte de nye vindmøller fra land ud på havet. Det gør omstillingen dyrere, men samtidig også politisk sikrere at gennemføre, da der fortsat er usikkerhed om opstilling af vindmøller på land. Samtidig åbner udspillet for, at ambitionen for vind på land overopfyldes, især da det indeholder tilskyndelser til hurtige beslutninger om opstilling af vind i 2012 og 2013.

Der afsættes en pulje til øgning af vedvarende energi til procesformål i virksomhederne. Dette er nødvendigt, da virksomhederne ikke som husstande og det offentlige betaler høje energiafgifter, som de fritages for ved opstilling af vedvarende energi anlæg.

Investeringsomkostningerne lægges på energiforbrugerne, idet husholdningerne bærer flere omkostninger end erhvervsvirksomhederne. Langt de fleste husholdninger vil kunne spare energi svarende til den ekstra byrde – godt hjulpet af at der pålægges energiselskaberne en øget energispareforpligtelse. Og de energitunge danske virksomheder rammes ikke så hårdt, at de flytter ud af landet - hvad ingen ville have glæde af.

Vi finder det positivt at der lægges op til gennemførelse i 2012 og 2013 af en række helt nødvendige analyser og samlede strategier for ’energirenovering af eksisterende bygninger’, ’den fremtidige anvendelse af naturgasnettet’, ’fjernvarmens rolle i energisystemet’ og ’strategi for udbredelse af smart grids’. Vi finder det dog beklageligt at der ikke på samme måde at sat deadlines for udarbejdelsen af lige så vigtige analyser og strategier for ’fremme af energieffektive køretøjer’ og ’biomasseanvendelse i Danmark’.

Når vi ovenfor taler om biogas til transport, er det især tungtransport (lastbiler og busser), hvor eldrift indtil videre har begrænsede anvendelsesmuligheder.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small