Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Amagerforbrændingen – undlad mastodontbyggeri


Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace opfordrer Københavns kommune til, at det nye forbrændingsanlæg på Amagerforbrændingen bliver mindre end det nuværende, for at skabe rum til mere genanvendels

Det Økologiske Råd
Danmarks Naturfredningsforening
WWF Verdensnaturfonden  
Greenpeace

 

Til Københavns Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Ved sekretariatsleder Dorthe Elise Svinth

 

Teknik- og Miljøudvalget skal her inden jul tage stilling til forslag om et nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrændingen (AMF). AMFs ledelse har kun udbudt to alternativer, som giver henholdsvis 20 og 40% større kapacitet ift. den nuværende årlige afbrænding af 400.000 t affald. Hvis kommunen følger et af disse forslag, vil man låse sig fast på øget affaldsforbrænding i årtier fremover og lægge gift for fremtidig udvidelse af genanvendelse og affaldsforebyggelse. Kommunen har tidligere bedt AMF om også at undersøge et mindre alternativ, men det har AMF undladt. AMF får slet ikke lov til at brænde så meget affald, som de dimensionerer anlægget til. På baggrund af den tilladelse de har fået fra Energistyrelsen, vil de være nødt til at supplere op med store mængder biomasse for at udnytte kapaciteten. Samtidig udbygges forbrændingskapaciteten også på det øvrige Sjælland, så der vil være rigeligt kapacitet fremover, også uden en udbygning af AMF.

Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger viser, at AMF i dag bidrager med et årligt CO2-udslip på 140.000 t. Forslaget til udvidet anlæg vil øge CO2-udledningen med 60.000 t/år – stik imod kommunens klimamål. Forøgelsen svarer til al kørsel med varebiler i København i et år. Hertil kommer problemet med de store mængder slagger og det giftige røggasrensningsprodukt, som i dag deponeres i Norge.

Men der er store muligheder for øget genanvendelse. Flere af vores nabolande – Tyskland, Sverige og Holland – er betydeligt bedre til at genanvende end vi er. Man kan bl.a. sortere mere plast ud til genanvendelse, og man kan lave biogas ud af det organiske affald. Der er mindst to lovende metoder til at gennemføre en biogasløsning. Man kan kildesortere, som det nu sker bl.a. i Kalundborg-området, hvor borgerne sorterer det organiske fra, hvorefter det sendes til Aikan biogasanlægget ved Holbæk. Eller man kan bruge den såkaldte Renescience-metode, som udvikles af Amagerforbrændingen selv sammen med Dong Energy. Den går ud på at tilsætte enzymer til det blandede affald, så man får det organiske ud som en ”suppe”, der kan aftappes separat og tilføres biogasanlæg.

Det virker som om AMFs ledelse hænger fast i gamle vurderinger. Tidligere har Miljøstyrelsen sagt, at biogas og forbrænding var næsten ligeværdige miljømæssigt set. Der var megen kritik af denne vurdering, bl.a. fordi den ikke tog hensyn til genanvendelse af fosfor i gylle og organisk affald. Dertil kommer, at i dag er der en officiel målsætning om at tidoble biogas-kapaciteten. Hvis dette sker alene på basis af gylle, får man et meget lavt energiudbytte. Der er brug for fast organisk affald til at tilsætte gyllen. Hidtil har man brugt slagteriaffald, men der er ikke mere af dette. Derfor har vi brug for rent organisk affald fra husholdninger, storkøkkener m.v. Hermed vil en udsortering af organisk affald – uanset om det er kildesortering eller Renescience – give et langt større energiudbytte fra biogasanlæg og dermed være en forbrændingsløsning langt overlegen.

Hvis man både genanvender mere plast og bruger mere organisk affald til biogas, har man reduceret både den del af affaldet med højest og med lavest brændværdi. Dermed bliver behovet for evt. støttebrændsel begrænset.

Det Økologiske Råd, Greenpeace, WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor Teknik- og Miljøudvalget til at pålægge AMF at udarbejde forslag til et nyt forbrændingsanlæg med betydeligt mindre kapacitet end det nuværende.

 

Venlig hilsen

 

Christian Ege, sekretariatsleder

Det Økologiske Råd

 

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder

Greenpeace

 

Hanne Jersild, klima- og energimedarbejder

WWF Verdensnaturfonden

 

Christian Poll, miljøpolitisk medarbejder

Danmarks Naturfredningsforening


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small