Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Stor uenighed i EU om tjæresands CO2-udledning

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd er skuffet over at EU's medlemslande i dag ikke har kunnet blive enige om at tjæresand skal betragtes som havende et højere CO2-udslip end konventionel råolie.

Dette sker som følge af et betydeligt pres fra Canada. Sagen ender derfor formentlig på et EU Ministerrådsmøde i juni.

”Det er pinligt at EU ikke har modstået presset fra de kommercielle interesser fra Canada, og ikke har kunnet blive enige om at fastsætte CO2-værdier på baggrund af seriøse videnskabelige undersøgelser. Tjæresand er betydeligt mere energikrævende at udvinde, så når man prøver at sænke CO2-udledningen fra brændstoffer er det åbenlyst at man bliver nødt til at regne dette med”, siger energimedarbejder i Det Økologiske Råd Jeppe Juul.

EU-landene er i gang med at sætte en del af det såkaldte Brændstof-kvalitetsdirektiv i kraft. Det har bl.a. til formål at nedbringe CO2-udledningen fra en given mængde brændstof med 6 % inden 2020 (set i forhold til 2010).

”EU bør ikke gøre som Canada har krævet og lade som om tjæresand havde den samme CO2-udledning som konventionel råolie. I så fald kan man ende med at den samlede CO2-udledning fra brændstoffet stiger, selvom man i øvrigt fremmer 2. generations biobrændstoffer og elbiler. Så vil man stå med papirbesparelser samtidig med at man i virkelighedens verden forøger CO2-udledningen”, siger Jeppe Juul.

Canada har i forvejen forladt Kyoto-protokollen og forventer stor økonomisk indtjening ved at udvinde olie af tjæresand, hvorfor krav fra EU vil være en betydelig streg i regningen. Bortset fra den ekstra store CO2-udledning er udvinding af olie fra tjæresand også omdiskuteret på grund af de medfølgende naturødelæggelser.

”Canada viser sig i stigende grad som del af problemet i forhold til at bekæmpe den globale opvarmning, og det er bekymrende at de tilsyneladende har fået overbevist mange EU-lande om at der skal fastsættes fiktive CO2-værdier for netop deres olie”, slutter Jeppe Juul.

Især lande med store oliefirmaer har været positive overfor Canadas lobbyisme.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small