Elafgifter påvirker adfærden

Elafgifter påvirker adfærden. Svar til Jyllandsposten

JP skriver d. 6.3. om stigende elpriser og om energiafgifterne. I en ”analyse” spørger man: ”Men afgifterne skyldes vel en håndsrækning til miljøet?” og svarer: ”Nej, indtægter fra elafgifter er ikke øremærket til miljøindsatser. Milliarderne ryger direkte i statsklassen”. Det er en populær misforståelse, der her bliver gentaget. Afgifter kan sagtens være grønne, uden at de ryger i en cigarkasse til miljøformål. Hvis der ikke var afgifter på brug af fossile energikilder, ville vi for det første ikke betale for de skader, som disse forvolder på miljøet. Dermed ville man give den fossile energi en urimelig konkurrencefordel over for vedvarende energikilder – det er det økonomerne kalder en markedsfejl. For det andet er afgifterne nødvendige for at få os til at spare på energien. Hvor mange ville købe lavenergipærer og –køleskabe, eller biler der kører langt på literen, hvis strømmen og benzinen kun kostede det halve? Man behøver blot at se på USA, hvor benzinen koster ca. det halve af hvad den gør i Europa – i USA har næsten enhver 18-årig sin egen bil, og man kører i større og tungere biler end i Europa. Med andre ord grønne afgifter har til formål at ændre vores adfærd i mere miljøvenlig retning. Det er helt det samme som afgifter på tobak og alkohol – de påvirker adfærden, også selv om man ikke bruger provenuet på tobaks- og alkoholafvænning.

Hvis man så ovenikøbet bruger afgiftsprovenuet på miljøprojekter, kan der være en dobbelteffekt – men det er ikke nødvendigt for at kalde afgiften grøn. Endelig skal indtægterne til den offentlige sektor jo komme et sted fra. Det er bedre for miljøet, hvis en større del af skatterne lægges på brug af fossile brændsler og andre ressourcer – og mindre skat på arbejde.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Anders Christian Hansen, lektor i økonomi, Roskilde Universitet

Bragt i Jyllandsposten d. 15.3.2012