Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

CONCITO’s forslag til omlægning af energiskatter fejler

Det Økologiske Råd tager afstand fra CONCITO’s udspil til en såkaldt ”Grøn omlægning af energiafgifterne”, som vi på centrale punkter anser for fundamentalt forkert.

Det Økologiske Råd er medlem af CONCITO og bakker generelt op bag CONCITO’s arbejde. Derfor må vi så meget desto mere tage afstand fra CONCITO’s udspil til en såkaldt ”Grøn omlægning af energiafgifterne”, som vi på centrale punkter anser for fundamentalt forkert.

 

Vi er enige med CONCITO i, at der er brug for langt flere initiativer til sænkning af CO2-udslippet uden for kvotesektoren. CONCITO bygger på den fejlslutning, at EU's CO2-kvotesystem er effektivt, hvorfor der ikke er behov for andre virkemidler inden for kvotesektoren. Men kvotesystemet fungerer ikke, og derfor løser problemerne inden for kvotesektoren sig ikke af sig selv. CONCITO foreslår sænkning af afgifterne på fjernvarme og især el, og de foreslår fjernelse af CO2-afgiften inden for kvotesektoren. Derved sænker de borgernes og virksomhedernes motivation til energibesparelser. Det bliver mindre rentabelt at betale lidt ekstra for f.eks. lavenergi-lyskilder og –køleskabe. Concito foreslår ovenikøbet særligt lave afgifter ved højt elforbrug. De antager, at man har et højt forbrug, fordi man har elbil eller varmepumpe – men det kan ligeså godt være, fordi man har swimming pool, terrassevarmere eller anden form for elforbrugende luksus.

Man antager, at afgifterne på el- og fjernvarme alene er fiskale, dvs. kun har til formål at skaffe penge til statskassen. Dermed ser man bort fra, at relativt høje elpriser motiverer til besparelser. Endelig vil Concito sænke afgifterne generelt, idet de tager udgangspunkt i den gennemsnitlige elpris. Men det løser ingenting.

Der er derimod brug for fleksible elafgifter, som afhænger af elprisen på det givne tidspunkt. Herved kan man flytte elforbrug til tidspunkter på døgnet og ugen, hvor der er rigeligt med strøm fra vind- eller vandkraft – væk fra tidspunkter, hvor forbruget er højest, og hvor en stor del produceres med fossile brændsler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98

Søren Dyck-Madsen, tlf. 33 18 19 30 / 30 89 60 80

 

Uddybning:


Concito’s udspil fejler fundamentalt på to helt centrale punkter:

 

  1. Udspillet baserer sig på, at EU’s kvotesystem fungerer med fornuftige målsætninger for 2020 og derfor leder til de rette langsigtede løsninger.

CONCITO’s antagelser om, at EU’s kvotesystem sætter en overgrænse for udledningen af CO2 er ude af trit med virkeligheden. Sandheden er, at EU’s energiproducenter og energiintensive virksomheder slet ikke er i stand til at udlede så meget CO2, som de ifølge kvotesystemet har mulighed for. En indsats i Danmark i denne sektor fører derfor ikke til øget udledning andre steder, men i stedet til endnu flere ubrugte kvoter i 2020, som forventes at kunne overføres til efter 2020. Deutsche Bank har for nylig anslået mængden af ubrugte udledningsrettigheder i 2020 til 1,264 milliarder tons CO2, svarende til knap 23 gange Danmarks samlede årlige udledning af drivhusgasser.

Herved fejler EU’s kvotesystem katastrofalt med at levere det prissignal for udledning af CO2, som skulle give økonomisk tilskyndelse til både at spare energi og omstille fossile energikilder til VE.

Vi er enige i, at vi skal skifte energiforbruget fra fossile brændsler til el og fjernvarme. Det skyldes, at el og fjernvarme er de energiarter, som lettest og billigst kan produceres med vedvarende energi. Det skyldes der imod ikke EU's kvotesystem, da dette pt. ikke fungerer.

 

  1. Udspillet baserer sig på at den gennemsnitlige afgift på el (og fjernvarme) skal sænkes markant – især for forbrugere, som bruger meget el.

Det er ikke den gennemsnitlige el-afgift, som skal sænkes. CONCITO fremhæver bl.a., at handels- og serviceerhvervene vil slippe billigere. Men det er netop en af de sektorer, hvor vi ser et stort energispild. Tænk f.eks. blot på de mange kølediske uden låger for i supermarkeder. Dette spild vil blot fremmes endnu mere med CONCITO forslag. Forbrugere som bruger betydelige mængder af el skal ikke slippe billigere, medmindre de tilretter deres forbrug, så det fortrinsvis sker, når der er rigelig el fra vind- eller vandkraft til rådighed.

Derfor skal el-afgiften i stedet omlægges på timebasis efter CO2 udslip pr. kWh. Og det er ret enkelt. Det falder heldigvis sådan sammen, at når el er billig, så er den fortrinsvis produceret på vind- og vandkraft og medfører derfor kun et lille udslip af CO2 pr. kWh. Når el derimod er dyr, så er den fortrinsvis produceret på fossile brændsler som kul og naturgas og medfører et højt udspil af CO2 pr. kWh.

El-afgiften skal derfor gøres afhængig af el-prisen, så den sænkes, når der er meget vind- og vandkraft i elproduktionen med et lavt CO2 udslip, og selve el-prisen er lav. Modsat skal den hæves, når el-produktionen er baseret på kul og naturgas med et højt CO2 udslip, og el-prisen derfor er dyr.

El-afgiften bør altså ændres fra en absolut størrelse på x øre pr. kWh, til at en relativ størrewlse på x % af den aktuelle el-pris. Herved vil el-afgiften være lav, når CO2 udslippet pr. kWh er lavt. Og el-afgiften vil være høj, når CO2 udslippet pr. kWh er højt. Herved vil el-afgiften bringes til at matche afgiften på fossile brændsler regnet pr. ton CO2, især når forbrugeren fortrinsvis bruger el, når der er rigeligt el til rådighed.

En sådan omlægning af el-afgiften vil gøre det rentabelt at indbygge et varmelager i bygninger med individuelle varmepumper.,Så kan man nøjes med at lave varmt vand, når der er rigelig el fra vindkraft og den dermed er billig. Det vil gøre det endnu mere rentabelt at styre opladning af el-bilen intelligent. Og det vil gøre det rentabelt anvende el til at producere fjernvarme med store varmepumper i perioder, hvor der er megen vindkraft.

 

 

 

800x600 Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Derfor må vi så meget desto mere tage afstand fra CONCITO’s udspil til en såkaldt ”Grøn omlægning af energiafgifterne”, som vi på centrale punkter anser for fundamentalt forkert.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small