Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forstærk ambitionerne med EU's energisparedirektiv

Det Økologiske Råd, Greenpeace og WWF bakker op om miljøorganisationers brev til minister Martin Lidegaard om at forstærke ambitionerne med EU's energisparedirektiv.

Det Økologiske Råd, Greenpeace og WWF Verdensnaturfonden noterer sig med tilfredshed, at de europæiske og internationale ngo’er i vedhæftede brev til minister Martin Lidegaard nu opfordrer endnu kraftigere til, at de danske forhandlere om EU’s energisparedirektiv får hævet ambitionerne.
Vi er fra dansk side på lige fod med de 10 store miljøorganisationer bekymret for Danmarks rolle i den nuværende forhandlingssituation og for, at de positive elementer fra et ambitiøst EU-Parlament og en ambitiøs EU Kommission, samt de positive tilbagemeldinger, ministeren fik ved det uformelle ministermøde i Horsens den 18. og 19. april, ikke afspejler sig i de forslag til tekst, som de danske forhandlere arbejder med.
Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til at alle – fra minister over chefforhandlere til fagforhandlere – skærper ambitionerne fra det danske EU-formandskab.

For at nå de udmeldte 20 % energibesparelser i EU i 2020 skal der via energisparedirektivet besluttes virkemidler for de i dag manglende 10 %. Det kompromisforslag, som i dag foreligger fra det danske formandskab i Det Europæiske Råd, vil efter EU-Kommissionens beregninger kun nå omkring 3 – 4 % energibesparelser af de manglende 10 %.

Det er simpelthen ikke godt nok – og slet ikke når man tager Danmarks egen position i betragtning og den holdning, der var formandskabets udgangspunkt: nemlig at direktivet skal være stærkt nok til at lukke hullet op til de 20%. De danske forhandlere må derfor nu skifte til en mere ambitiøs linje og arbejde på et kompromis mellem EU-Parlament, EU-Kommission og et kvalificeret flertal af lande, som kan give mulighed for, at 20 %-målet i EU nås.

EU-Kommissionen har således fremlagt et såkaldt non-papir, som viser, at gennemførelse af de 20 % energibesparelser i 2020 vil give gevaldigt økonomisk overskud i EU som følge af mindsket import af dyre fossile brændsler – og at der samtidig kan skabes rigtig mange additionelle jobs herved.
 
Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Tarjei Haaland, Greenpeace Danmark
Hanne Jersild, WWF Danmark

Du finder "Brev fra de ti store europæiske miljøorganisationer til Martin Lidegaard om at forstærke ambitionerne med energisparedirektivet her": default 120503_G10_letter (623.87 kB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small