Solcellereform: Et skridt mod ”Stupid Grid”

Regeringens forslag til solcellereform er et skridt væk fra det intelligente energisystem, et skridt tilbage for borgernes aktive investeringer i vedvarende energi og el-besparelser og et tilbageskridt i klimapolitikken, mener Det Økologiske Råd.

 Regeringens forslag til nye rammevilkår for solceller vil efter alt at dømme give en kraftig opbremsning i udbygningen med solceller, til skade for det danske energisystem. Regeringen forventer at den nye model vil sikre en installeret effekt på 700-800 MW i 2020. Det er for det første kun det halve af hvad vi – ifølge energiplanlæggerne fra Aalborg og Aarhus Universiteter – har brug for, hvis vi skal sikre en optimal overgang til et intelligent energisystem baseret på 100 % vedvarende energi. For det andet er det vanskeligt at se hvordan den nye model skal kunne sikre opstilling af 700-800 MW frem til 2020.


Overskydende produktion fra nye anlæg afregnes med 130 øre/kWh og aftrappes til 60 øre over 5 år. Det er en meget hurtig aftrapning og det er meget tvivlsomt om den nye model vil skabe det fornødne incitament til solcelleinvesteringer.      

”Vi er enige i at en tilbagebetalingstid på ca. 10 år for investering i et solcelleanlæg er et fornuftigt niveau at sigte efter, men har meget svært ved at se hvordan regeringen kan komme frem til det resultat med den nye model”, siger Martin Bøndergaard, Energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd.

Forslaget åbner i princippet op for støtte til solceller i etageboliger, men det præsenterer ikke en økonomi, som i praksis kan fremme disse, da solceller på etageboliger typisk vil være vanskeligere og dyrere end på parcelhuse.

”Vi støtter, at de økonomiske muligheder for at investere i solceller så vidt muligt skal være lige for alle borgere. Men forslaget præsenterer ikke en økonomi, som kan udløse investeringer i etageboliger”, siger Martin Bøndergaard, Energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd.

En helt grundlæggende fejltagelse i forslaget er ændringen fra årsafregning til timeafregning. Regeringen angiver at det sker af hensyn til ”det smarte energisystem”, men virkningen vil være stik modsat – det tilskynder til ”Stupid Grid”.

Solcelleejerens fleksible forbrug skal ikke tilpasses efter egenproduktionen fra solcelleanlægget, som regeringen nu ønsker. Forbruget skal derimod tilpasses efter prissignalet i energisystemet, som især afspejler den tilgængelige mængde el fra vindmøllerne i nettet. Ved at agere efter prissignalet kan også solcelleejerne medvirke til at forbedre den samlede funktion af det danske el- og energisystem. Det gør de ikke ved at lægge deres forbrug, når anlægget på taget producerer mest midt på dagen.

”Med forslaget modarbejder regeringen en intelligent Smart Grid fremtid – og tilskynder i stedet solcelleejere til at overveje en ’batteri-løsning’ på egen grund ”, siger Søren Dyck-Madsen, Energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd. "Der er intet til hinder for at indrette den gældende årsbaserede nettoafregning efter timepriser, hvorved ordningen opfylder kravet til en intelligent ”Smart Grid løsning”.


Endelig er det en ærgerlig og kortsigtet logik, når man vil lade borgernes egne investeringer i vedvarende energi fra solcelleanlæg medføre en udskydelse af havvindmølleparker. 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis