Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vækstplan indeholder både frem- og tilbageskridt

Vækstplanen vil fremme energirenovering både i ejerboliger og i de almene lejeboliger. Men den vil mindske virksomhedernes motivation til at spare på energien.

Pressemeddelelse:

Regeringens vækstplan DK - skidt og kanel

Regeringens vækstplan indeholder både fremskridt og tilbageskridt set fra et miljø- og klimasynspunkt. Planen vil fremme energirenovering af bygninger, men den vil forringe virksomhedernes motivation til at spare på energi og CO2-udslip. Men det afgørende er, at man kunne have skabt job og forbedret virksomhedernes konkurrenceevne uden at skabe negative miljø- og klimaeffekter.

”Det Økologiske Råd er glade for, at regeringen genindfører bolig-job ordningen – selv om vi gerne havde set den mere målrettet mod energirenovering – og at man udvider Landsbyggefondens ramme til renovering af almene boliger”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder.
Han fortsætter: ”Men det er et tilbageskridt for den grønne omstilling, når regeringen sænker erhvervenes afgifter på energi og CO2-udledning”.

De evalueringer, der er lavet af energispareindsatsen, viser entydigt, at det er i erhvervene det halter. Det er her der er de lavesthængende frugter, hvor der kan investeres i energibesparelser med relativt kort tilbagebetalingstid. Men det sker ikke i tilstrækkeligt omfang, hvilket hænger sammen med, at erhvervene betaler langt mindre for energi end husholdningerne gør. Denne tendens bliver værre med de foreslåede afgiftssænkninger.

Samtidig skaber sænkning af energiafgifter kun få job sammenlignet med andre tiltag. Det fremgik af regeringens økonomiske redegørelse fra december 2011. Man kunne f.eks. skabe dobbelt så mange job ved at sænke personskatterne med samme beløb. Men når regeringen nu ønsker at lette virksomhedernes belastning med energi- og CO2-afgifter kunne man have gjort det i form af en tilbageførselsordning. Dvs. at man stadig opkræver samme afgift, men tilbagefører pengene – eller dele heraf – ud fra nogle objektive kriterier. Det kunne være ud fra den producerede mængde. Dermed ville man opretholde virksomhedernes motivation til at sænke deres CO2-udledning. Denne model er kendt fra den svenske afgift på NOx-udledning1) og fra de danske energi- og CO2-afgifter, da disse blev forhøjet sidst i 90’erne under SR-regeringen.

”Vi er også kede af at regeringen dropper kørselsafgiften på lastbiler. Dermed opretholder man en situation, hvor lastbilerne langt fra betaler for de omkostninger de påfører samfundet i form af forurening, støj, slid på vejene osv.”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.
Da man indførte en tilsvarende kørselsafgift på lastbiler i Tyskland, førte den bl.a. til, at vognmændene sparede på unødvendig kørsel - 20% af lastbilerne blev fyldt bedre op.

Christian Ege, sekretariatsleder.
Det Økologiske Råd


Yderligere oplysninger: Christian Ege tlf. 33181933 /28580698

1) NOx=kvælstofoxider – en af de vigtigste former for luftforurening 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small