Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Energibesparelser også nødvendige i fjernvarmeområder

Energibesparelser er også nødvendige i fjernvarmeområder – og det må tarifstrukturen understøtte, dog under hensyn til at fjernvarmens økonomi ikke må undermineres.

Omstillingen af det danske energisystem til CO2 neutralitet eller 100 % vedvarende energi i 2050 sker mest omkostningseffektivt ved mindst en halvering af det nuværende energiforbrug. Dette fastslår Klimakommissionen i sin redegørelse fra 2010.

Dette besparelsesniveau skal også gennemføres i fjernvarmeområder, hvis ikke det danske samfund skal pålægges for store omkostninger. Samtidigt er det også klart, at når der alligevel skal ske et væsentligt indgreb i en bygning under hensyn til vedligeholdelse eller forbedring, så skal der samtidigt foretages fremtidssikrede energibesparende tiltag.

Disse hensyn kolliderer med fjernvarmeværkernes insisteren på, at det økonomiske incitament til besparelser aldrig må gøres så stort, at en besparelse på varmeforbruget i en tilsluttet bygning vil medføre et tab for fjernvarmeselskabet, som er større end den driftsbesparelse, som besparelsen i bygningen medfører.

I Det Økologiske Råd finder vi, at det er nødvendigt at prioritere i denne ”konflikt”, og her vælger vi at arbejde for, at de økonomiske incitamenter tilskynder til, at de størst mulige energibesparelser foretages på de rigtige tidspunkter i bygningens levetid, således at den danske energiomstilling vil ske billigst muligt for hele det danske samfund. Derudover ser vi også gerne en forøgelse af beskæftigelsen i den danske byggesektor ved at fremme de økonomiske incitamenter for energirenoveringer. Det gavner nemlig også hele samfundet.

Det betyder, at de faste afgifter må nedsættes for at understøtte disse mål, hvilket rigtig mange fjernvarmeselskaber allerede har gjort, således at den besparelse, som bygningsejeren kan opnå på de variable omkostninger, gøres så stor som muligt. Og det betyder, at for at imødekomme samfundets ønske om billigst mulig energiomstilling, så kommer de varmeforbrugere, som ikke sparer på varmen, til at betale en smule mere.

Vi er dog klar over, at der er begrænsninger i mulighederne for de selskaber, som allerede i dag har både en høj fast og høj variabel varmepris. Men modsat findes der selskaber, som har en lav samlet varmepris, og som kan flytte omkostninger fra fast til variabel betaling - uden at det i væsentligt omfang medfører skift til brændeovn.

Sådan er det på vandområdet, hvor stort set hele betalingen for vand og vandrensning er variabel på trods af, at der også i vand- og kloaksystemet er en del faste udgifter, som så må betales via en let forhøjet variabel vandpris.

Vi har også fremlagt et mere vidtgående forslag, der blev medtaget i de anbefalinger til Energirenoveringsstrategien, som blev afleveret til Klima-, energi- og bygningsministeren før sommer. Her foreslås, at der foretages en beregning af en ændring af strukturen i fjernvarmepriserne ud fra, at der fremover opereres med en timebetaling for varme, på lige fod med el-betalingen, samt en fast abonnementsbetaling og en betaling for brug af produktion og varmenet baseret på det maksimale varmeaftag på året. Herved ligestilles fjernvarmen med det omliggende el-system, idet de to systemer vil blive mere integreret fremover. Og det sikres, at varmeomkostningen kommer til at afspejle de faktiske omkostninger ved at producere denne varme, samt den andel af ledninger og produktion, som hver varmeaftager har behov for beregnet efter maksimalt varmebehov.

En sådan ændring vil prissætte fjernvarmen efter produktionsomkostning og værdi, således at der herved skabes betydelige økonomiske incitamenter til at reducere varmebehovet i bygningen om vinteren og udnytte varmeoverskuddet om sommeren til varmedreven fjernkøling.

Af Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd.

Artiklen er bragt som debatindlæg i Dansk Fjernvarmes magasin 'Fjernvarmen'.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small