Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nationale bæredygtighedskriterier efterlyses

NGO'er ønsker nationale kriterier for bæredygtig biomasse. Danmark må følge Holland, Belgien og England og etablere nationale kriterier, da EU har svigtet her, udtaler Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Greenpeace, Verdens Skove og WWF Verdensnaturfonden. Bragt i Altinget d. 3.12.2013.

Debatindlæg af:
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd

Greenpeace

Verdens Skove
WWF Verdensnaturfonden

Nationale bæredygtighedskriterier for biomasse efterlyses – EU har svigtet

Brugen af biomasse til energi bringer ofte os grønne organisationer i et dilemma. Vi mener, at biomassen har en vigtig rolle at spille, når vi over de næste år skal blive fri for kul i vores energisystem. Men vi ser også at de aktører blandt myndigheder og i den private sektor, som skal drive denne udvikling fremad ikke har tilstrækkelige ambitioner, når det gælder biomassen’s miljømæssige og sociale bæredygtighed.

Dette er en kæmpe udfordring. For vi kommer ikke udenom at bruge biomasse. Like it or not. Den er et vigtigt overgangsbrændsel på vejen mod at blive fri for fossile brændsler. Dette skriver vi med den største forsigtighed - for biomasse, der kan leve op til krav om bæredygtighed, er en begrænset ressource.

Men der er ingen vedtagne kriterier for bæredygtigheden. EU har spillet fallit. Kommissionens arbejde med at etablere fælles bæredygtighedskriterier for fast biomasse er kuldsejlet, inden et udkast til kriterier overhovedet er offentliggjort. Så er der industrien. De Europæiske energiselskaber har i flere år arbejdet på et sæt bæredygtighedskriterier og en certificeringsordning, men har ikke sikret sig en bredere opbakning til deres kriterier. Dette kunne de have gjort ved at fastlægge dem gennem en proces, hvor interessenter fra såvel myndigheder, virksomheder og civilsamfundet havde deltaget - på lige fod.

Nationale kriterier er nødvendige nu

Begge ting er en skam. Vi havde set frem til fælles EU-kriterier for fast biomasse, da sådanne kriterier ville sikre ensartede standarder i hele EU.

Men der er nu ingen vej udenom. Danmark må følge Holland, Belgien og England og etablere nationale kriterier for bæredygtig biomasse. Det er den eneste vej, hvis vi vil sikre, at den biomasse - som mange steder faktisk allerede fylder de danske hjem med lys og varme - ikke skader klima, natur og mennesker.

For at vi som grønne organisationer kan være med til at kalde biomassen for bæredygtig, må den som minimum leve op til følgende overordnede krav:

  • Biomassen skal kun bruges som brændsel til energi, hvor der ikke er andre vedvarende energi alternativer. Derfor skal biomasse til el og varme betragtes som et overgangs-brændsel, som på kort sigt skal erstatte kul på de kraftvarmeværker, som ikke kan kan skrottes i den nærmeste fremtid, men på længere sigt skal erstattes af andre vedvarende energikilder. Vi kan nemlig godt dække vore behov for el og varme med vind, sol og geotermi. Men disse teknologier tager længere tid end biomasse at få integreret i vores energisystem. Det er således vigtigt, at en udfasning af biomassen bliver tænkt eksplicit igennem i forbindelse med indfasningen af den! Projektet skal simpelthen have en exit strategi.
  • Biomasse er reelt ikke er et CO2-neutralt brændsel. Brug af biomasse til energi skal reducere CO2-udledningen med minimum 70 % ift. kul. Carbon-gæld og ILUC-effekter skal inkluderes heri, og netto-reduktionen skal være realiseret indenfor 20 år, vurderet på skovsystemet. Indtil man er blevet enige om et troværdigt system til at redegøre for carbon-gæld og ILUC-effekter, skal forsigtighedsprincippet håndhæves. Dette kan gøres ved at identificere de typer af biomasse, der har mindst risiko for carbon-gæld og ILUC, og prioritere anvendelsen af disse gennem et differentieret afgiftssystem. Biomassen skal endvidere bruges i de installationer, hvor den giver den størst mulige CO2-reduktion. Den skal derfor først og fremmest anvendes til at erstatte kul og ikke naturgas.
  • Kun biomasse i form af trærester, "hjælpetræer” mv. fra forvaltning af ikke oprindelig skov kan anvendes, og skal leve op til sociale og miljømæssige kriterier, der som minimum er på niveau med kriterierne for bæredygtig skovforvaltning fastsat under Forest Stewardship Council (FSC).
  • Biomasse fra landbrug kan være rester/biprodukter under forudsætning af, at jordkvalitet og biodiversitet opretholdes – og ILUC effekter undgås. Det kan også være energiafgrøder, men kun hvis de er dyrket på en måde, så de samtidig tjener formål som natur/semi-natur eller opretholdelse af et godt sædskifte – dvs. f.eks. slet fra vedvarende græsarealer, hvor der samtidig tages hensyn til biodiversitet, eller kløver o.lign. fra økologiske sædskifter.

Kort og godt bør regeringen gennem en national køreplan og bæredygtighedskriterier sikre, at vi i Danmark kommer til at bruge mindst mulig biomasse, som er mest mulig bæredygtig, i den kortest mulige overgangsperiode. Med ”mindst mulig” menes her så lidt som muligt, men så man samtidig får afviklet brug af fossile brændsler i det fornødne tempo – og med maksimal prioritering af sol, vind, geotermi osv.

Vi ser frem til at samarbejde med myndigheder og industrien om etableringen af de danske kriterier for bæredygtig biomasse.


Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
Greenpeace
Verdens Skove
WWF Verdensnaturfonden

default Download det fælles debaindlæg>> (314 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small