Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ingen kontrol med grønlandsk uran

Grønland 160px Kronik om det australske mineselskab, som skal udvinde uran i Grønland, såfremt dette realiseres.

Kronik: Ingen kontrol med grønlandsk uran

Bragt i Information d. 28. november 2013

Grundlægger og hovedaktionær i det selskab, som har udsigt til at få licens til at udvinde uran i Grønland, har mildest talt et blakket ry. At danske og grønlandske myndigheder kan sætte deres lid til selskabet, indikerer store huller i kontrollen

Af Johan Lund Olsen, Finn Sørensen, Mikkel Myrup, Niels Henrik Hooge, Palle Bendsen og Hans Pedersen

I slutningen af oktober vedtog det grønlandske Landsting, Inatsisartut, med det mindst mulige flertal at ophæve forbuddet mod at udvinde uran. Den grønlandske regeringskoalition gik blandt andet til valg på at ophæve uran-nultolerancen. Under valgkampen lovede den, at offentligheden skulle inddrages i beslutningsprocessen på det bedst mulige saglige grundlag. Og så sent som ved åbningen af Inatsisartuts efterårssamling i september varslede den nyvalgte regeringsleder, Aleqa Hammond, at der skulle holdes en folkeafstemning i Sydgrønland om det store uranmineprojekt i Kuannersuit/Kvanefjeldet, når uranforbuddet var ophævet.

Men den grønlandske offentlighed blev på intet tidspunkt inddraget i denne proces. Grundlaget for beslutningen har vist sig mangelfuldt, og folkeafstemningen er tilsyneladende taget af bordet. På grund af uranspørgsmålet er befolkningen polariseret som aldrig før. Et af regeringspartierne, Partii Inuit, er ekskluderet af regeringskoalitionen, fordi det forlangte et bedre beslutningsgrundlag, og den grønlandske regering er på kollisionskurs med den danske.

I dette forløb er det mineselskab, der har udsigt til at udvinde uran og sjældne jordarter i Kuannersuit, blevet favoriseret på usædvanlig vis. Det er derfor relevant at se nærmere på, hvad det er for et selskab.

Pirateri og krænkelser
Kuannersuit-projektets omfang er enormt: Minen forudsiges at blive den tredjestørste uranmine og den næststørste åbne uranmine i verden. Kun uranminerne McArthur River i Canada og Ranger i Australien er større. Alene i kraft af uranproduktionen fra Kuannersuit bliver Grønland den femtestørste – ifølge nogle kilder den tredjestørste – uranproducent i verden. Uden sammenligning bliver Kuannersuit det mest forurenende industriprojekt i Rigsfællesskabets historie: Med en årlig malmtonnage på 11 millioner ton forventes minen i løbet af sin levetid at efterlade mange millioner ton radioaktivt affald i området omkring Kuannersuit, der forbliver farligt i tusinder af år.

Et uhyre stort ansvar hviler derfor på det australske mineselskab Greenland Minerals and Energy Ltd. (GMEL), der ejer Kuannersuitminen. Man skulle derfor forvente, at GMEL var blevet grundigt undersøgt af de grønlandske og danske myndigheder, men det er ikke tilfældet. Også i de grønlandske og danske medier er firmaet en ukendt størrelse.

Selskabet har til gengæld været et tema i de seneste fem år i Australiens største og mest anerkendte aviser. Her har firmaets ejerforhold været gransket i talrige artikler.

Hvad den australske presse har fundet frem til, er intet mindre end rystende: GMEL’s grundlægger, tidligere og sandsynligvis nuværende hovedaktionær ejer aktieposter og selskaber over hele verden under mindst ni forskellige navne. Han har ingen fast kontakt- eller forretningsadresse. Ved flere lejligheder har han brugt en central figur i den italiensk-australske mafia som mægler i civilretslige stridsspørgsmål.

Men afsløringerne stopper ikke her: Den pågældende kontrollerer et selskab, der ejer eller har ejet olierettighederne i den somaliske Puntland-provins, hvis dominerende klaner mistænkes for at kontrollere piratvirksomheden langs Somalias kyst. Over en tre-årig periode betalte selskabet den omstridte regering i Puntland-provinsen næsten 50 millioner kroner. Udvindingsaftalen blev indgået med Puntlands finansministerium, og pengene fra olieselskabet bidrog til ministeriets budget, der blandt andet blev anvendt til våbenindkøb til »pacificering af tilgrænsende ikke-Puntland territorier«. Imidlertid mislykkedes forsøgene på at efterforske den østlige del af det omstridte Sanaag-område for olie på grund af modstand fra den lokale befolkning, der reagerede på Puntland-militsernes og olieselskabets krænkelser af deres territorium. 10 repræsentanter for lokalbefolkningen blev dræbt under sammenstød mellem militser, der var finansieret af selskabet, og lokalområdets stammefolk.

Tredobbelt svigt
De sjældne jordarter har global industristrategisk betydning, mens uran har militærstrategisk og sikkerhedspolitisk betydning. Derfor kan man undre sig over, at de grønlandske råstofmyndigheder og de danske forsvars- og udenrigsministerier ikke har gået GMEL’s ejerforhold efter i sømmene, før selskabet fik efterforskningslicens. Det indikerer desværre, at der heller ikke fremover bliver nogen kontrol med virksomheden, når der skal udvindes uran.

Den grønlandske regering taler om, at »de højeste miljø- og sikkerhedsstandarder i verden« vil blive overholdt, men den manglende kontrol af virksomhedens baggrund får det løfte til at klinge hult.

Det er også bekymrende, at hverken de danske eller de grønlandske medier har bragt sagen på banen, til trods for at historien har kørt i de australske medier i de seneste fem år. De grønlandske medier, der kun råder over ganske få journalister, er formentlig undskyldt, men det samme gælder ikke for de danske. De råder jo over økonomiske ressourcer til at gå i dybden med en sag som denne. Sagen er dokumenteret, og de australske medier er på intet tidspunkt blevet sagsøgt for injurier.

Undersøg mineselskab
Hvis GMEL begynder at udvinde sjældne jordarter og uran i Kuannersuit, kan det fremover blive meget svært at regulere selskabet. De forhold, der er beskrevet ovenfor, har derfor i høj grad sikkerhedspolitisk betydning, og det har GMEL’s håndtering af de enorme mængder uran, selskabet kommer til at udvinde, naturligvis også.

For nylig blev en dansk-grønlandsk embedsmandsrapport offentliggjort. Den viste, at dispositioner i forhold til udvinding og eksport af uran potentielt har vidtrækkende konsekvenser for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken, der er rigsanliggender. Den danske og den grønlandske regering har tilkendegivet, at der er behov for et tæt samarbejde mellem Danmark og Grønland. Man må derfor gå ud fra, at sikkerhedsspørgsmål undersøges og løses af de to regeringer i fællesskab.

Vi skal derfor opfordre de grønlandske og danske myndigheder til at indlede en grundig undersøgelse af GMEL’s ejerforhold, før selskabet får lov til at udvinde uran og sjældne jordarter i Kuannersuit. Det er ikke sikkert, at uranforbuddet var blevet ophævet, hvis GMEL’s ejerskabsforhold havde været almindeligt kendt. Følgelig er det kun rimeligt, at den grønlandske regering opfylder det løfte om en folkeafstemning om Kuannersuit-projektet, som den gav for kun to måneder siden – og ikke kun for befolkningen i Sydgrønland, men for alle grønlændere.

Forudsætningen for afstemningen er, at regeringen oplyser seriøst om de miljø- og helbredsmæssige følger af uranudvindingen, og sammen med den danske regering undersøger GMEL til bunds. Det tidligere regeringsparti, Inuit Ataqatigiit, har netop rejst spørgsmålet i Folketinget. Det kan forhåbentlig give sagen den plads på den politiske dagsorden, som den fortjener.

Johan Lund Olsen er stedfortrædende medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit. Finn Sørensen er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Mikkel Myrup er formand for Avataq, Niels Henrik Hooge er energirådgiver ved Det Økologiske Råd. Palle Bendsen er energiansvarlig for NOAH Friends of the Earth Denmark. Hans Pedersen er redaktør hos Vedvarende Energi


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small