PSO problematikken skal løses intelligent

vindmoelle Sagen om PSO og Venstres stadige udmeldinger om opsigelser af Energiforliget skaber så megen usikkerhed i den danske energipolitik, at det danske samfund risikerer at miste store værdier, hvis der ikke findes en intelligent løsning på problemerne.

Det står klart, at de forventede omkostninger, som pålægges el-forbrugerne via det såkaldte PSO bidrag, bliver højere både i dag og i 2020 end den beregning, som lå til grund for en bred politisk aftale med Energiforliget i marts 2012. Den vigtigste grund er, at prisen på el er faldet meget de sidste par år, ligesom markedet har forventninger til en fortsat lav el-pris de kommende år. En anden årsag er, at EU’s kvotesystem, dvs. handel med rettigheder til at udlede CO2 er kollapset på grund af overskud af kvoter. Dermed slipper den forurenende el-produktion for den omkostning, som udledningen af klimagasser medfører. Af disse grunde forventes udbygningen med vedvarende energi at blive dyrere i en periode.

Der er brug for en intelligent løsning på dette problem. Men løsningen er ikke, som partiet Venstre fremfører, at ophæve energiforliget fra 2012. En ophævelse vil skabe så megen usikkerhed om den forventede energipolitiske kurs, at rigtig mange virksomheder vil blive ramt økonomisk. Dette synspunkt støttes heldigvis af både Dansk Energi og Dansk Industri m.fl.

Løsningen er derimod at få præciseret, hvilke typer af virksomheder som har et egentligt problem. Derefter skal vi løse problemet for lige netop dem. Blot at skære alle over en kam uanset problem eller ej kan blive rasende dyrt for det danske samfund.

Et mindre antal energitunge danske virksomheder, som er væsentligt konkurrenceudsat fra udlandet, har nemlig et problem med en fordyrelse af deres el-pris via en forhøjet PSO. For dermed kan de tabe konkurrenceevne over for udlandet, og det er ikke i dansk interesse. Langt de fleste virksomheder har ikke det problem.

PSO er ikke en skat, men derimod el-forbrugernes betaling for den ekstraomkostning, som er nødvendig for at gennemføre energiomstillingen. Derfor tillader EU’s statsstøtteregler ikke i større omfang at lade husholdningerne betale PSO-omkostningerne for den energitunge industri.

Tyskland har således gennem mange år haft en sådan ordning, men er nu udfordret af EU-Kommissionen, som varsler indgreb, hvis ikke tyskerne retter til og overholder statsstøttereglerne. Det vil give Tyskland et problem, som er klart større end det danske.

EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til revision af statsstøttereglerne inden for miljø og energi. De vil bl.a. fremover tillade at give statsstøtte til virksomheder i sektorer, hvor en væsentlig del af deres omkostninger kommer fra energi, og som er udsat for væsentlig international konkurrence. Vedtages dette forslag, åbner det for løsning af det danske problem med høj PSO-betaling i enkelte industrisektorer.

Parterne bør derfor sætte sig sammen, identificere problemets omfang og blive enige om hvilke sektorer og virksomheder, hvor Staten efter EU’s nye regler kan kompensere de ramte virksomheder, således at de bevarer deres konkurrencekraft over for udlandet. Det skal samtidig ske på en måde, der fastholder virksomhedernes motivation til at spare på energien.

Herved løses problemet, samtidig med at regningen bliver så lille som muligt for samfundet. Desuden kan danske virksomheder fortsat investere i tillid til at brede energipolitiske aftaler bliver respekteret af alle forligspartier. Så kan den omkostningseffektive omstilling af det danske energisystem til gavn for os alle fortsætte på en forudsigelig og effektiv måde.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

(Bragt på Altinget.dk)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis