Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Dårlig idé at droppe forsyningssikkerhedsafgiften

braendeovn Utilfredsstillende at forsyningssikkerhedsafgiften, herunder afgift på brændefyring, droppes. DØRs forslag til afgift på brændefyring kunne lave løst problemerne i regeringens oprindelige forslag til brændeafgift.

Pressemeddelelse

Dårlig idé at droppe forsyningssikkerhedsafgiften

Regeringen vil nu erstatte forsyningssikkerhedsafgiften med forhøjelse af indkomstskatten. Men det er at gå den stik modsatte vej i forhold til grøn skatteomlægning, mener Det Økologiske Råd. Regeringen har i dag foreslået at droppe den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift, som skulle have været med til at finansiere den grønne energiomstilling. Den var foreslået lagt på varmeforsyning, også den del der baseres på biomasse. Nu vil man i stedet finansiere via en forhøjelse af bundskatten og sænkning af personfradraget. Den CO2-reduktion, som man ville have opnået med afgiften, vil regeringen nu i stedet opnå via 3 tiltag:

  • Etablering af såkaldte biocovers på lossepladser, hvorved udslip af metan sænkes
  • Udtagning af nogle lavbundsjorde fra almindelig landbrugsdrift
  • Etablering af et nyt energispare-sekretariat.

Det Økologiske Råd er enig i at der var problemer med den del forsyningssikkerhedsafgiften, som vedrører brænde til private brændeovne, men tager afstand fra, at man dropper afgiften. ”Netop privat brændefyring er stærkt forurenende og er samtidig en meget ineffektiv brug af træ. Men det fremmes i dag, fordi netop brændefyring er totalt afgiftsfritaget, mens der er afgift på konkurrerende varmekilder”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og fortsætter: ”Det Økologiske Råd fremlagde i januar sit eget forslag til afgift på brændefyring, som ville have løst de praktiske problemer, der lå i regeringens forslag”.

”At erstatte en grøn afgift med forhøjelse af indkomstskatten er stik modsat af den vej vi skal. Vi skal have mere skat på brug af energi og andre ressourcer, og mindre skat på arbejde”, udtaler Christian Ege og fortsætter: ”Vi støtter de 3 forslag, som regeringen har fremlagt for på anden vis at sænke udslip af klimagasser. Men dem kunne man have indført alligevel, selv om man have bevaret forsyningssikkerhedsafgiften.

Yderligere oplysninger: sekretariatsleder Christian Ege tlf. 33181933 / 28580698

 

Uddybning

Regeringens forslag til afgift på brænde gav problemer, fordi den ville skabe grænsehandel med brænde. Den ville også være svær at administrere, fordi brugere af f.eks. rafter og hestestrøelse skulle dokumentere, at de ikke brændte dette. Samtidig kunne den motivere nogle til at fyre med affald og dermed kraftigt øge forureningen. Det Økologiske Råd fremlagde i januar sit eget forslag til afgift på brændefyring, som ville have løst disse problemer. I stedet for at lægge afgiften på brænde, lægges den på brug af ovnen. Forslaget indebærer, at der installeres en simpel temperaturmåler i brændeovnens skorstensrør – med en logger, så den kan fjernaflæses, eller man kan aflæse f.eks. én gang pr. år, hvor mange timer der har været ild i ovnen. Forslaget indebærer en række fordele: man kan sætte afgiften højere i byerne, hvor der er fjernvarme til rådighed, og højere hvis man bruger en gammel stærkt forurenende ovntype. Omvendt kan man have en lav afgift på landet, hvis man installerer en moderne brændeovn med lavere forurening. Det Økologiske Råd allierede sig med en producent af måleudstyr (C.B.Svendsen i Værløse), som ville kunne fremstille denne temperaturmåler med logger relativt billigt.

 

Det Økologiske Råds detaljerede forslag til afgift på brændefyring:

Download Det Økologiske Råds afgiftsforslag >>


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis