Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ny rapport bekræfter Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektets mangel på bæredygtighed

Grønland 160px Rapporten leverer nye beviser for projektets manglende sundheds- og miljømæssige bæredygtighed og kommenterer desuden Det Internationale Atomenergiagenturs og FN’s Verdenssundhedsorganisations ukritiske holdning til uranminedrift.

På otteogtyveårsdagen for Tjernobyl-katastrofen har den hollandske ekspert i teknologivurdering og livscyklusanalyser af energisystemer, Jan Willem Storm van Leeuwen, offentliggjort en ny rapport om Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet.

Pressemeddelelse:

Den hollandske ekspert i teknologivurdering og livscyklusanalyser af energisystemer, Jan Willem Storm van Leeuwen, har offentliggjort en ny rapport om Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet. Rapporten leverer nye beviser for projektets manglende sundheds- og miljømæssige bæredygtighed og tematiserer desuden Det Internationale Atomenergiagenturs og FN’s Verdenssundhedsorganisations ukritiske holdning til uranminedrift.

Bl.a. fremhæves det, at Kuannersuit, der iflg. licenshaveren, Greenland Minerals and Energy, muligvis rummer verdens næststørste forekomst af uran, bliver den første store åbne uranmine i verden, der ligger på toppen af et bjerg. Det betyder, at vand fra minen og spild fra malmbearbejdningen vil kunne løbe ned af skråningerne, og støv fra minebruddet vil kunne nå frem til beboede området i løbet af minutter.

Iflg. rapporten er udsivning af stærkt forurenet vand fra de to affaldsdepoter uundgåelige. 875 mio. tons affald fra malmkoncentrationsanlægget, der indeholder en række giftige kemikalier, vil skulle placeres i den nærliggende Taseq-sø. Hertil kommer snesevis af mio. kubikmeter affald fra raffinaderiet. Eftersom det bl.a. indeholder store mængder thorium, er det ti gange mere radioaktivt end uranmalmen og indeholder adskillige giftige radioaktive og ikke-radioaktive elementer i flydende form, som er stærkt mobile. Dette affald vil skulle placeres i et naturligt bassin i nærheden.

”De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, har for nyligt kortlagt uranressourcerne i Grønland og konkluderet, at der er enogtyve steder, hvor de potentielt er store, og syv, hvor de potentielt er meget store [1]”, udtaler formanden for Avataq, Mikkel Myrup. ”Denne nye analyse af Kuannersuit-projektet viser, hvor vigtigt det er, at uranet får lov til at blive i jorden, eftersom uranminedrift generelt ikke kan gennemføres på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde”.

”Særligt bekymrende er de risici, der vil blive påført indbyggerne i Narsaq, der ligger nedenfor den planlagte uranmine”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”En rapport fra Risø [2] har konkluderet, at helt op til tusind tons støv om året kan blæse væk fra mineområdet. Noget af dette støv vil blive båret af de kraftige polarvinde i retning af Narsaq og henover regionen, hvor det bl.a. vil kunne skade fårehold og anden fødevareproduktion”.

”På grund af malmens lave indhold af uran er energiforbruget meget højt”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd. ”Følgelig vil uranproduktionen i Kuannersuit nærme sig bunden af energikløften. Det betyder, at atomkraft baseret på uran fra denne malm målt fra vugge til grav i virkeligheden udgør et energi-sink, dvs. anvender mere energi end den leverer til forbrugerne”.

”Analysen af Kuannersuit-projektet påpeger, at der ikke hidtil er blevet ryddet op efter nogen uranmine i verden på en forsvarlig måde”, udtaler Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark. ”Det er måske det bedste argument mod uranminedrift i Grønland. Størstedelen af radioaktiviteten fra uranbrydningen forbliver i det efterladte affald, der vil være radioaktivt på et farligt niveau i tusinder af år og forårsage omfattende forurening”.

J.W. Storm van Leeuwens rapport finder man på flg. link:
default Kvanefjeld report 2014 (727 KB)

 

 

For nærmere oplysninger, kontakt:
Jan Willem Storm van Leeuwen, MSc, uafhængig konsulent, Ceedata Consulting (www.stormsmith.nl), tlf.: +31 161 491 369, e-mail: storm(at)ceedata.nl
For Avataq (www.avataq.gl): Mikkel Myrup, tlf.: +299 22 84 23, e-mail: mikkelmyrup(at)post.com
For Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege, tlf.: +45 33 18 19 33, (mob.) +45 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk og Niels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk
For NOAH Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk): Palle Bendsen, tlf.: +45 98 14 76 95, (mob.) +45 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)mail.dk
For VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

Noter:
[1] Nynke Keulen, Kristine Thrane, Bo Møller Stensgaard and Per Kalvig: An evaluation of the potential for uranium deposits in Greenland, Center for Minerals and Materials, Geological Survey of Denmark and Greenland, 2014, s. 73-76, http://www.geus.dk/geus-general/announcements/mimarapport2014-01.pdf

[2] Kim Pilegaard: Preliminary environmental impact statement for the Kvanefjeld uranium mine, Risø National Laboratory, 1990, s. 44, http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:87561/datastreams/file_fa346e27-f1e1-4302-bf9b-03e5da76aa51/content

 

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small