Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Energiforliget styrker dansk eksport af energiteknologi

vindmøller hav 160px Tallene for den danske eksport af grøn energiteknologi er lige kommet. De viser, at eksporten voksede med hele 17,6 % fra 2012 til 2013. Sådanne stigninger i eksporten af grøn teknologi bunder i den stærke danske tradition for brede energiforlig, som sikrer retning og investeringssikkerhed i år fremad.

Artikel i Altinget:

Energiforliget styrker dansk eksport af energiteknologi

Tallene for den danske eksport af grøn energiteknologi er lige kommet. De viser, at eksporten voksede med hele 17,6 % fra 2012 til 2013.

På årsmødet i DI Energi den 30.4.14 blev disse tal fremlagt med glæde og stolthed, og resultatet blev underbygget med konstateringer af, at sådanne stigninger i eksporten af grøn teknologi bunder i den stærke danske tradition for brede energiforlig, som sikrer retning og investeringssikkerhed i år fremad.

Jørgen Mads Clausen udtalte som formand for bestyrelsen i DI Energi, at der ikke må skabes usikkerhed om Energiforliget fra 2012, da det er overordentlig vigtigt for hele branchen, at der er et sikkert fundament for investeringer i energisystem og energiteknologi helt frem til 2020.

Synspunktet stod klokkeklart i talen på årsmødet fra Klima-, Energi og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, som lovede, at energiforliget står fast, men at der naturligvis kan være ting, som skulle debatteres undervejs i et 8 års forløb.

Jørgen Mads Clausen fremhævede endvidere, at omkostningerne ved den grønne omstilling af det danske energisystem er noget højere for øjeblikket end forudset ved indgåelsen af Energiforliget. Og at dette giver problemer især for virksomheder med et højt el-forbrug, som kan have brug for en kompensation.

Rasmus Helveg Petersen fortalte, at han har indkaldt forligsparterne til møde, hvor man vil se på løsninger for den lille gruppe virksomheder, som faktisk har problemer med en stigende PSO. Denne gruppe omfatter under 10 % af PSO-betalingen.

Det Økologiske Råd og WWF er enige i, at der kan være el-intensive virksomheder, hvor der skal gøres en indsats for at kompensere for stigende omkostninger til PSO for at fastholde dansk konkurrenceevne og for at kunne fortsætte den omkostningseffektive omstilling af den danske energisektor gennem energibesparelser og omlægning til vedvarende energi. Men kompensationen for højere PSO skal begrænses mest muligt og kun ske til de virkeligt nødlidende danske virksomheder.

Vi er som grønne organisationer enige med både Jørgen Mads Clausen og Rasmus Helveg Petersen om, at det er helt afgørende for klimaindsatsen, dansk økonomi og energieksport, at man fastholder Energiforliget og dermed fortsætter den succesrige danske tradition for brede stabile og forudsigelige energirammer.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd og Hanne Jersild, WWF Verdensnaturfonden


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small