"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Varmepumper skal hurtigere ind i boligerne

Jordvarmepumpe Anvendelsen af eldrevne varmepumper er et vigtigt element i at nå det energipolitiske mål om udfasning af de fossile brændsler og øget produktion af el fra VE-anlæg. Men det går ikke hurtigt nok med at få varmepumperne ind i boligerne. 

Det går ikke hurtigt nok med at få varmepumper ind i boligerne mener Det Økologiske Råd.

Anvendelsen af eldrevne varmepumper er et vigtigt element i at nå det energipolitiske mål om udfasning af de fossile brændsler og øget produktion af el fra VE-anlæg. Men det går ikke hurtigt nok med at få varmepumperne ind i boligerne.

El er spået som den nye energibærer og varmepumpen som ”det nye oliefyr”, som skal udbredes og erstatte oliefyrene i de områder, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme. Men det går trægt med at få varmepumperne ind i boligerne. Varmepumpemarkedet har udviklet sig svagt de seneste ca. 7 år med en tilvækst på ca. 4-5.000 varmepumper om året. Der er ca. 100.000 boliger, der umiddelbart kan udskifte oliefyret til en varmepumpe. Hvis det skal ske, skal der tages en række initiativer fra bl.a. statens side.

”Vi ser meget gerne, at varmepumper udbredes langt mere end tilfældet er i dag. De spiller godt sammen med den fremtidige situation, hvor dansk el er produceres miljømæssigt forsvarligt på vindmøller, solceller og anden vedvarende energi” siger Chr. Jarby fra Det Økologiske Råd.

Det Økologiske Råd har netop udsendt en ny publikation, som analyserer det nuværende varmepumpemarked, beskriver barrierer for udbredelsen og giver anbefalinger til, hvad der kan styrke udbredelsen.

”Husejerne er gennemgående tilfredse med deres varmepumper, og alligevel er der en række barrierer, der betyder, at husejerne ikke beslutter sig for at installere en varmepumpe” siger Chr. Jarby. ”Blandt barriererne er etableringspris og tilbagebetalingstid, og der kan være usikkerhed om anlægget holder de lovede driftsbesparelser, og om det kan varme huset op. Endelig kan der være problemer med finansiering.”

Det Økologiske Råd har opstillet 10 anbefalinger til tiltag med henblik på at øge udbredelsen af varmepumper. En del af anbefalingerne er baseret på erfaringer fra Sverige og Finland, hvor man har mange års erfaring med varmepumper og har opnået en stor markedsindtrængning.

”Hvis vi i Danmark skal opnå et stærkt øget salg, kræver det, at alle aktører på varmepumpemarkedet spiller sammen, kommunikerer de samme budskaber og arbejder for at fremme varmepumpens sag. Der skal iværksættes et langt sejt træk, hvor varmepumper bliver italesat som en god og effektiv varmekilde i boligerne. Der bør i denne forbindelse iværksættes en række initiativer fra informationskampagner til lovgivningsinitiativer mm” siger Chr. Jarby.

Det Økologiske Råds anbefalinger

Det Økologiske Råd foreslår følgende tiltag med henblik på, at få øget udbredelsen af varmepumper i Danmark:

1. Gennemførelse af informationsaktiviteter over en længere periode
2. Godkendelse af varmepumper og installatører

3. Tilskud og skattefradrag i forbindelse med installation af varmepumpe

4. Regulering af energiafgifterne

5. Sikring af lån på rimelige vilkår fx ved statsgaranterede lån

6. Øget tryghed for husejere, der investerer i varmepumper, gennem forsikring, garanti mm 

7. Nye forretningsmodeller, der kan sikre husejerne gode varmepumpeløsninger

8. Mulighed for at se de forskellige varmepumpeløsninger og få gode råd

9. Krav om VE i områder uden kollektiv varmeforsyning og ændring af varmeforsyningsloven

10. Bredt samarbejde mellem aktørerne på varmepumpemarkedet

Fakta om varmepumper

  • Der er i dag omkring 260.000 oliefyr og 400.000 gasfyr i boligerne.
  • Af de 260.000 oliefyr skønnes det, at de ca. 80.000 bygninger ligger inden for fjernvarme og naturgasnet, og derfor kan konverteres til disse.
  • Det vurderes, at der er ca. 103.000 boliger, der umiddelbart kan udskifte oliefyret til en varmepumpe.
  • Der findes forskellige typer varmepumper. De mest almindelige er luft-til-luft varmepumper, jordvarmeanlæg og luft-til-vand varmepumper
  • En jord-til-vand varmepumpe inkl. installation koster typisk 110-130.000 kr. og en luft-til-vand varmepumpe ca. 100-110.000 kr. Luft-til-luft varmepumper er meget billigere, og koster fra ca. 15.000 kr. og opefter, men anvendes kun typisk i sommerhuse.
  • Driftsøkonomien afhænger af den enkelte boligs størrelse, isoleringstilstand og anvendelse, men typisk er tilbagebetalingstiden (simpel tilbagebetalingstid) for skift fra oliefyr til jordvarmepumpe eller luft-til-vand varmepumpe ca. 6-7 år. Ved skift fra naturgasfyr til varmepumpe er tilbagebetalingstiden noget længere og ca. 13-14 år.

Læs og download publikationen her:

Kontaktperson: Christian Jarby, energipolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd, cj@ecocouncil.dk, +45 33181949 mobile: +4520147245


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17