Vi skal gentænke forsyningssikkerheden

Danmark er ikke længere selvforsynende med strøm og må hver uge importere el fra udlandet. Der er derfor behov for at gentænke forsyningssikkerheden.

Det betyder et større afhængighedsforhold til vores nabolande og en reduktion af forsyningssikkerheden. For det er langt fra sikkert, at vores naboerne vil stå til rådighed for at løse vores udfordringer med el-produktionen. Derfor er der behov for at gentænke forsyningssikkerheden.

Stigende produktion fra vedvarende energi, billig strøm fra norsk vandkraft og nedsat eksportmulighed til Tyskland presser i øjeblikket den danske elpris så langt ned, at de danske kraftvarmeværker ikke længere kan matche priserne, og derfor må lukke. Det er et problem, da der endnu ikke findes andre løsninger, der kan overtage kraftværkernes rolle i den danske el-produktion.

”Det haster med at få store varmepumper ind i fjernvarmen, at få sat fart i salget af el-biler, samt ikke mindst at få lavet forbedrede og klarere markedsprissignaler, som i højere grad bl.a. kan få industrien til at tænke i fleksibelt el-forbrug som en del af deres indtjeningsgrundlag”, siger Søren Dyck-Madsen, fagmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Det kan blive dyrt for det danske samfund
Det kan blive dyrt for det danske samfund, hvis udviklingen i det sammenhængende el-system ikke håndteres rigtigt. Risikoen er, at Danmark må betale kraftværkerne for ikke at lukke eller reducere forsyningssikkerheden. Der er derfor behov for at udnytte alle muligheder for at fremme et fleksibelt elforbrug og reducere energibehovet.

Nyt notat sætter fokus på forsyningssikkerhed
Det Økologiske Råd har beskrevet situationen i et nyt notat, som skal informere og inspirere de danske beslutningstagere til at agere. Her opstilles bl.a. en række forslag til initiativer på 10 centrale områder med betydning for udviklingen af den danske forsyningssikkerhed:

1. Det danske energiforbrug skal reduceres
2. Den nationale forbrugsfleksibilitet bør udbygges
3. Der bør udvikles klarere markedsprissignaler, som i højere grad kan få især industrien til at tænke i fleksibelt elforbrug
4. Det bør sikres, at distributionsselskaberne investerer i smart udbygning af nettene
5. Der bør etableres et timemarked for de forbrugere, der allerede har fjernaflæste elmålere
6. Mest muligt elforbrug bør flyttes over på fleksible og lagringsbare energiformer
7. Markedet for afbrydelighedsaftaler bør udbygges
8. Markedet for el-kvalitetsydelser herunder effektbalancer bør udbygges
9. Udlandsforbindelserne bør udbygges, samt de interne forbindelser i Norge og Tyskland
10. EU’s CO2 kvotehandelssystem skal bringes til at virke.


Notatet kan downloades her >>


For yderligere information

Søren Dyck-Madsen, fagmedarbejder i Det Økologiske Råd, telefon 33 18 19 39 eller 30 89 60 80.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis