Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Tyndt resultat på COP20 klimamødet i Peru

Danske miljø og ulandsorganisationer mener, at resultatet på klimamødet COP20 i Peru blev en tynd kop te. Det var forventet, at klimamødet skulle give vigtige fremskridt i forhandlingerne frem mod den nye globale klimaaftale, der efter planen skal vedtages i Paris næste år og gælde fra 2020. Samtidigt var håbet, at klimamødet ville lede til en forstærket klimaindsats i perioden frem til 2020.

Men på begge områder er resultatet fra mødet utilstrækkeligt. Mødet sluttede søndag morgen dansk tid efter hårde forhandlinger de sidste døgn.

De seneste måneder har flere store begivenheder vist behovet for øget handling. I oktober udkom FN’s videnskabelige klimapanel IPCC med deres rapport i København. Den viser klart, at det haster akut med en øget indsats mod klimaændringerne. I forbindelse med FN klimatopmødet i september i New York annoncerede mange forskellige aktører klimainitiativer og der var der store folkelige demonstrationer over hele verden, der krævede øget handling fra de politiske ledere. Det var blandt andet på den baggrund forventet, at forhandlingerne i Peru ville have bragt større fremskridt og ambition i kampen mod de globale klimaændringer.

"Over de sidste måneder har videnskaben vist, at det haster mere end nogensinde med en styrket indsats for at standse de globale klimaændringer. Samtidigt efterspørger befolkningerne overalt i verden handling fra deres politiske ledere. Alligevel har landene ved klimaforhandlingsmødet i Peru ikke skabt de nødvendige fremskridt frem mod en ny global klimaaftale og en forstærket klimaindsats" udtaler Troels Dam Christensen, koordinator for NGO netværket 92-gruppen. "Det er klart utilstrækkeligt og risikerer at underminere ambitionsniveauet i den nye globale klimaaftale, der skal forhandles på plads i Paris næste år.”

 

Uenighed om form og indhold på mål underminerer ambition i klimaaftale

Det blev aftalt i på klimatopmødet i Warszawa sidste år, at alle lande skal melde deres nationale bidrag til en aftale i Paris ind senest i 1. kvartal 2015. Bidragene kunne så sammenholdes med, hvad videnskaben siger, der skal til for at holde den globale temperaturstigning under de kritiske 2 grader. Men landene kunne på COP20 mødet ikke blive enige om tilstrækkeligt præcist, hvordan de skal melde deres forpligtelser ind, ligesom flere store lande ikke ser ud til at ville melde deres forpligtelser ind til tiden.

"Det er et stort problem, at landene ikke kunne blive enige om mere præcist hvornår og hvordan de skal melde deres forventede klimamål" sige Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd "Det gør det svært, at sammenholde det med, hvad der i følge videnskaben skal til for at undgå de farligste klimaændringer og dermed hvor meget landene skal øge deres ambitionsniveau i den endelige klimaaftale i Paris ”. ”På den måde risikerer det ringe resultat fra Peru at skade muligheden for en tilstrækkelig klimaaftale næste år."

De rige lande – inkl. EU – ville ikke sætte mål for klimafinansiering

En af grundene til, at det ikke lykkedes at nå et bedre resultat på klimamødet i Peru, er, at de rige lande ikke ville sætte konkrete mål for deres støtte til ulandene. Inden mødet havde flere lande inklusive Danmark lovet penge til Den Grønne Klimafond, som skal støtte klimatiltag i udviklingslandene. Men ulandene mener, at det kun er opfyldelse af eksisterende forpligtelser og forventer, at de rige lande også må sætte konkrete mål for, hvor meget støtte, der skal ydes de kommende år. Det ville de rige lande, herunder EU, ikke.

"Udviklingslandene har en berettiget forventning om, at de rige lande vil sætte konkrete mål for deres støtte til de fattigste og mest sårbare lande, så de kan tilpasse sig og modvirke de klimaændringer, der truer dem" udtaler Mattias Søderberg fra Folkekirkens Nødhjælp. "Desværre ville de rige lande og herunder EU ikke opstille konkrete mål for støtten til ulandene de kommende år og det betød, at ulandene tilsvarende ikke ville forpligte sig til tilstrækkelig handling, og dermed et faldende ambitionsniveau". Han peger ligeledes på, at mange af de rige lande heller ikke ville komme de fattige lande i møde, når det drejer sig om at prioritere spørgsmålet om, hvad der vil ske, når det ikke længere er muligt at tilpasse sig klimaforandringerne, en udfordring mange ulande står med allerede i dag.

Ikke tilstrækkelig handling de kommende år

Landene skulle også forhandle, hvad der skal ske de kommende år frem til den nye klimaaftale træder i kraft i 2020. Videnskaben viser klart og tydeligt, at det er nødvendigt med en langt stærkere indsats de næste få år, hvis vi skal undgå de farligste klimaændringer. Der blev på COP20 mødet vedtaget forskellige frivillige tiltag, såsom tekniske workshops og udveksling af erfaringer, men intet der for alvor kan sikre den kraftigt øgede indsats fra landenes side, der skal til for at forhindre, at klimaændringerne løber løbsk. 

"Det er brand-ærgerligt, at COP 20 ikke traf nogen egentlige beslutninger om, hvordan kurven over det globale udslip af drivhusgasser kan knækkes i løbet af få år" siger John Nordbo fra WWF "Paris-aftalen skal først gælde fra 2020, og det er afgørende at få kurven knækket inden da, hvis der skal være en god chance for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader"

Første udkast til forhandlingstekst for ny aftale klar – men stadig meget foreløbig

Det lykkedes landene at udarbejde et første udkast til en forhandlingstekst om de elementer, der skal indgå i den nye globale klimaaftale næste år.  Der var dog begrænsede fremskridt i forhandlingerne her og teksten er stadig i høj grad et udkast med mange uafklarede og delvist modsatrettede afsnit.

"Det er godt, at vi nu har et udgangspunkt for forhandlingerne frem mod den nye aftale næste år" udtaler Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen. "Men teksten er stadig meget foreløbig og langt fra det, der er nødvendigt for at kunne bringe verden frem mod den tilstrækkelige klimaindsats."


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small