Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Kommuner har fokus på energieffektivisering i virksomheder

   
Af landets 98 kommuner har 62 kommuner energispareaktiviteter, der retter sig mod erhvervslivet. Og flere kommuner forventer stigende aktivitetsniveau fremover. Det viser en ny undersøgelse, som Det Økologiske Råd har lavet for Energistyrelsen. 

I forbindelse med opstart af et nyt Energisparesekretariatet for energibesparelser i erhvervslivet i Energistyrelsen, bad styrelsen Det Økologiske Råd om at afdække, hvilke og hvor mange aktiviteter kommunerne har i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Undersøgelsen, blev gennemført som telefoninterview i perioden december 2014 til januar 2015.

Af landets 98 kommuner har 18 kommuner flere målrettede typer af aktiviteter. 26 arbejder systematisk med udvalgte aktiviteter, 18 har sporadiske aktiviteter, mens 36 kommuner fortæller, at de ikke har aktiviteter rettet mod erhvervsvirksomheder i forhold til energieffektivisering. Aktiviteterne omfatter en bred vifte af initiativer som fx tilbud om energirådgivning, informationsmøder, etablering af erfa-netværk, udvikling af værktøjer, kampagneaktivitet mm., og undersøgelsen peger på, at aktivitetsniveauet generelt er højest i hovedstadsområdet og i de store kommuner.

Mere end halvdelen af kommunerne angiver, at de forventer et stigende aktivitetsniveau for energieffektivisering i erhvervsvirksomheder i de kommende år, mens kun 1 kommune forventer et lavere niveau. Forklaringen er ifølge undersøgelsen, at de kommunale klima- og energisparemål nødvendiggør et større fokus på erhvervsvirksomheder, hvis målene skal nås. Erhvervsvirksomhederne står typisk for mellem 30 og 60 pct. af CO2-udledningen i den enkelte kommune.

Du finder rapporten til download her:
pdf Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder >> (941 KB)

 

Yderligere information:
Kontorchef Morten Pedersen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 59, email: mop@ens.dk

Seniorkonsulent Christian Jarby, Det Økologiske Råd, tlf: 33 15 09 77, email: cj@ecocouncil.dk

Læs også:  pdf Sammenfatning af "Workshop om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder” >> (965 KB)

pdf (965 KB)
Det Økologiske Råd afholdt fredag den 6. februar 2015 en workshop om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder hos Dansk Energi.

Baggrunden for workshoppen var, at der i forhold til den hidtidige energispareindsats ikke har været noget videre fokus på de små og mellemstore virksomheder (SMV) fra energiselskaberne og andre energispareaktørers side.

Deltagerne i workshoppen var specielt inviteret, idet der blev lagt vægt på, at de havde erfaring med at bistå SMV med energibesparelser. Deltagerne var programledere og miljømedarbejdere i kommuner, Energitjenesten, energirådgivere, Dansk Energi, mfl.

Formålet med workshoppen var dels at udveksle de erfaringer, der er opnået til nu med at få igangsat energisparearbejdet hos SMV og dels at fremkomme med nye forslag til tiltag.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small