Kommuner har fokus på energieffektivisering i virksomheder

   
Af landets 98 kommuner har 62 kommuner energispareaktiviteter, der retter sig mod erhvervslivet. Og flere kommuner forventer stigende aktivitetsniveau fremover. Det viser en ny undersøgelse, som Det Økologiske Råd har lavet for Energistyrelsen. 

I forbindelse med opstart af et nyt Energisparesekretariatet for energibesparelser i erhvervslivet i Energistyrelsen, bad styrelsen Det Økologiske Råd om at afdække, hvilke og hvor mange aktiviteter kommunerne har i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Undersøgelsen, blev gennemført som telefoninterview i perioden december 2014 til januar 2015.

Af landets 98 kommuner har 18 kommuner flere målrettede typer af aktiviteter. 26 arbejder systematisk med udvalgte aktiviteter, 18 har sporadiske aktiviteter, mens 36 kommuner fortæller, at de ikke har aktiviteter rettet mod erhvervsvirksomheder i forhold til energieffektivisering. Aktiviteterne omfatter en bred vifte af initiativer som fx tilbud om energirådgivning, informationsmøder, etablering af erfa-netværk, udvikling af værktøjer, kampagneaktivitet mm., og undersøgelsen peger på, at aktivitetsniveauet generelt er højest i hovedstadsområdet og i de store kommuner.

Mere end halvdelen af kommunerne angiver, at de forventer et stigende aktivitetsniveau for energieffektivisering i erhvervsvirksomheder i de kommende år, mens kun 1 kommune forventer et lavere niveau. Forklaringen er ifølge undersøgelsen, at de kommunale klima- og energisparemål nødvendiggør et større fokus på erhvervsvirksomheder, hvis målene skal nås. Erhvervsvirksomhederne står typisk for mellem 30 og 60 pct. af CO2-udledningen i den enkelte kommune.

Du finder rapporten til download her:
Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder >>

 

Yderligere information:
Kontorchef Morten Pedersen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 59, email: mop@ens.dk

Seniorkonsulent Christian Jarby, Det Økologiske Råd, tlf: 33 15 09 77, email: cj@ecocouncil.dk

Læs også:  Sammenfatning af "Workshop om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder” >>


Det Økologiske Råd afholdt fredag den 6. februar 2015 en workshop om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder hos Dansk Energi.

Baggrunden for workshoppen var, at der i forhold til den hidtidige energispareindsats ikke har været noget videre fokus på de små og mellemstore virksomheder (SMV) fra energiselskaberne og andre energispareaktørers side.

Deltagerne i workshoppen var specielt inviteret, idet der blev lagt vægt på, at de havde erfaring med at bistå SMV med energibesparelser. Deltagerne var programledere og miljømedarbejdere i kommuner, Energitjenesten, energirådgivere, Dansk Energi, mfl.

Formålet med workshoppen var dels at udveksle de erfaringer, der er opnået til nu med at få igangsat energisparearbejdet hos SMV og dels at fremkomme med nye forslag til tiltag.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis