Hvad koster det, hvis vi ikke bliver fossilfri?

Det Økologiske Råd kritiserer CEPOS' notat om de samfundsøkonomiske omkostninger ved at gøre Danmark uafhængig af fossilenergi i 2050. 

Kommentarer til Cepos-notat ”Hvad vil det koste at blive fossilfri”

CEPOS’ notat (februar 2015) giver et skævt billede af, hvad det vil koste at blive fossilfri i 2050. Cepos ser bort fra omkostningerne ved klimaforandringer – eller det som Stern kaldte ”costs of inaction”. Dermed fremstår det meget billigt at lade stå til. Det er formentlig fordi de tænker, at de reduktioner som DK måtte foretage ikke i sig selv redder verdens klima. Det er jeg selvfølgelig enig i, men det må ses i samspil med hvad andre lande gør, og hvor meget de i forvejen udleder. Jeg så i en opgørelse, at DK ligger nr. 34 ud af verdens ca. 200 lande ift. udslip pr. indbygger – så det er jo ikke sådan at DK løber milevidt foran alle andre. Alligevel er det tilsyneladende netop det der ligger som en forudsætning i Cepos’ notat.

Cepos antager, at det bliver meget dyrt at gennemføre energibesparelser og omlægge til VE, samt at DK vil skulle bære omkostningerne ved at være teknologiførende, men samtidig kun i ringe grad høster first-mover fordele. De kunne have lavet ca. den samme analyse i 1980’erne og 90’erne og konkluderet, at det bedre kunne betale sig at fortsætte med ineffektive og fossilt baserede teknologier. Og så havde vi ikke haft Grundfos, Danfoss, Rockwool, Vestas og alle de andre, der har skabt job ved at satse på grønnere teknologi.

Cepos skriver om energibesparelser (øverst s. 2), at det bliver dyrt for DK, idet der skal gennemføres ”besparelser, som ikke er lønsomme ved de allerede høje afgifter”. Men det kan højst gælde for besparelser i husholdningerne. Afgifterne på erhverv er ikke høje.

De går ud fra (f.eks. midt på s. 2) at renere teknologier enten er meget dyre eller også er de konkurrencedygtige, og så gennemføres de af sig selv. Men der ligger jo meget derimellem.
Deres beregning af omkostninger er særdeles primitiv. De antager, at reduktionstiltag alle koster 4.455 kr/t, hvad der svarer til det næstdyreste tiltag i regeringens virkemiddelkatalog (midt på s. 3) – det er en helt arbitrær antagelse.

Mht. reserver af fossile brændsler antages tilsvarende, at enten er der rigeligt, eller også indtræder der en knaphed, som gør at omstillingen sker af sig selv – altså igen to yderpoler.

Der er ingen antydninger af hvad man så skal gøre – udover at vente på en ”ensartet global pris på drivhusgasser” (nederst s. 7). Men vi ved at dette er utopi de første mange år. Hvis alle lande antog denne holdning ville hele udviklingen henimod energieffektivitet og vedvarende energi gå i stå.

af Christian Ege, sekretariatsleder
 i Det Økologiske Råd

Du finder CEPOS' notat her >>


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd

Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00

 

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis