Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klima- og miljøambitionerne bør ikke slækkes


Regeringen vil sænke Danmarks mål på klima og miljø. Ifølge et lækket finanslovsnotat planlægger den at skære 340 mio. kr. over de næste fire år.
Men med klimatopmødet i Paris lige rundt om hjørnet, er det et katastrofalt tidspunkt at slække de danske klima-ambitioner.

Regeringen har allerede meldt ud, at de vil sænke Danmarks mål fra 40 til 37 % reduktion af klimagasser i 2020, ligesom den vil give landbruget lov til at forurene mere. 

Nu følges det, ifølge et lækket finanslovsnotat, op med at fjerne de vigtige delmål, som den tidligere regering satte op – bl.a. stop for kulfyring i kraftvarmeværkerne og udfasning af oliefyr i 2030.
Samtidig vil den nye regering fjerne en række af de virkemidler, som skulle til at for nå målene – hvis ellers regeringens finanslovsforslag følger linjerne i det lækkede notat.
Man vil bl.a. fjerne tilskud til varmepumper, rådgivning om energibesparelser og klimavenlig husdyrproduktion, statslig skovrejsning og indsats for truede arter.
Man vil også fjerne muligheder for at støtte borgernes og iværksætternes engagement i den grønne omstilling, bl.a. ved at fjerne Grønne Ildsjæle puljen.

Et katastrofalt tidspunkt
Bliver regeringens finanslovsforslag gennemført, er det et katastrofalt tidspunkt at slække de danske ambitioner på klima.
Det sker nemlig kun få måneder før det afgørende klimatopmøde i Paris, hvor det gælder om at få andre lande til at hæve deres ambitioner.

”Danmark står som en model for, at det kan lade sig gøre at opretholde et rigt velfærdssamfund og samtidig have en ambitiøs klimapolitik. Samtidig har vi en stor grøn erhvervssektor, som lever af at Danmark er kendt for høje ambitioner.
Hvis de planlagte besparelser bliver gennemført, vil det bremse den grønne omstilling markant, koste danske arbejdspladser og ikke mindst skade Danmarks styrkeposition internationalt,” siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Allerede svært at leve op til vores internationale forpligtigelser
På miljøområdet er situationen, at Danmark har et sårbart miljø, både til lands og til vands, som er presset af, at vi har Europas mest intensive landbrug med en massiv belastning med næringsstoffer.
Det gør, at vi har svært ved at leve op til vores internationale forpligtelser og mål, både i EU og globalt. Venstre har derimod, sammen med Landbrug & Fødevarer, kørt kampagne mod såkaldt overimplementering af EU-regler.
Men spørger man fagfolk, så er der ingen overimplementering, tværtimod har Danmark svært ved at leve op til målene. EU kræver en ”god økologisk kvalitet” i f.eks. vandområderne.
At opnå dette kræver en særlig indsats i Danmark, netop pga. vores intensive landbrug og sårbare natur.

”Udspillet ligner alt for meget det, som Anders Fogh-regeringen lagde ud med i 2001. Men det var som bekendt noget af det eneste, som han senere, i 2008, fortrød og beklagede, da han blev klar over, at der var en vigtig opgave i at sikre klima og miljø, og at Danmark kan spille en vigtig rolle som foregangsland. Det er virkelig trist, hvis Venstre nu vender tilbage til det gamle udgangspunkt fra 2001,” siger Christian Ege.

Ikke flertal for nedskæringslinjen
Heldigvis står Venstre dog ved Energiaftalen fra 2012, og det ser heller ikke ud til, at regeringen har flertal for nedskæringslinjen, idet de Konservative melder fra.
Desuden har EU allerede klart meldt, at Danmark ikke kan springe fra de forpligtelser, vi har indgået i forhold til ammoniakforurening – ligesom det er sandsynligt, at EU-kommissionen vil give samme besked i forhold til den øgede kvælstofforurening, der vil ske som følge af den 16-punkts-plan, som de borgerlige partier lagde frem i november 2014, og som regeringen nu siger, at den vil gennemføre.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small