Klimamål koster ikke arbejdspladser

Danmark kan fastholde målet om 40% reduktion af klimagasser i 2020 uden store samfundsøkonomiske omkostninger og uden tab af job, men tværtimod med en jobgevinst på kort sigt. Det viser hulheden i regeringens afvisning. 

Pressemeddelelse

26. november 2015

Klimarådets rapport viser at 40 procent målet ikke koster arbejdspladser

Danmark kan fastholde målet om 40% reduktion af klimagasser i 2020 uden store samfundsøkonomiske omkostninger og uden tab af job, men tværtimod med en jobgevinst på kort sigt. Det viser hulheden i regeringens afvisning.

Danmark har som mål at klimagasudledningerne i 2020 skal reduceres med 40 procent i forhold til 1990 – vedtaget af den forrige regering sammen med støttepartier samt de konservative. V-regeringen vil derimod kun reducere med 37 procent, svarende til hvad der kan opnås med den brede energipolitiske aftale fra 2021. Forskellen svarer til en reduktion af udledningerne med ca. 2 mio. ton CO2. 2012-aftalen berører hverken landbrug eller transport. Regeringens linie betyder således at disse to sektorer skal fredes frem til 2020.

”Klimarådets rapport modbeviser klart regeringens påstand om, at det ikke kan lade sig gøre at nå 40 procent klimagasreduktion i 2020 uden tab af arbejdspladser”, siger Christian Ege, sekretariatsleder i miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Klimarådet opstiller to forskellige pakker for at nå de 40 procent. ”Omkostningsminimeringspakken” giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1,1 mia. kr, når man medregner ”sideeffekter”. Heri ligger primært at virkemidlerne over for landbruget også gavner vandmiljøet og sænker luftforureningen med ammoniak.

Denne pakke benytter primært virkemidler fra den tidligere regerings virkemiddelkatalog samt to nye tiltag til fremme af varmepumper. ”Ikke-Landbrugspakken” ser på, hvad det koster at friholde den økonomisk trængte landbrugssektor. Det gør den dyrere - de samfundsøko-nomiske omkostninger er her 150 mio. kr. årligt – men det er stadig en meget overkommelig merudgift.

Begge pakker giver en gevinst for beskæftigelsen på kortere sigt – på 1000 årlige job for den første og 3.000 årlige job for den anden pakke. Virkningen forventes at udligne sig på længere sigt.

Det Økologiske Råd er enige med Klimarådet i, at vi skal gøre el til den dominerende energibærer, både i kraftvarme- og transportsektoren, bl.a. ved at satse på varmepumper og på elbiler. Vi er også enige i, at der skal bores i vores afgiftssystem, herunder at der sker en uhensigtsmæssig favorisering af biomasse, som i dag er fritaget for afgifter.

”Vi har forståelse for, at Klimarådet i deres første rapport læner sig meget op ad Virkemiddelkataloget fra 2013. Men vi opfordrer til, at man frem mod den næste rapport også forholder sig kritisk til de økonomiberegninger, som lå i dette katalog” siger Christian Ege.

Det Økologiske Råd opfordrer bl.a. til at bore i, om der ikke i de hidtidige beregninger sker en overvurdering af omkostningerne ved at sænke CO2 i transportsektoren – eller en undervurdering af de positive sideeffekter ved at gøre det.

Endelig påpeger Klimarådet, at de nuværende energiafgifter står i vejen for elektrificeringen. Det Økologiske Råd advarer imod generel sænkning af afgifter på el, da det ville sænke motivationen for at spare på el. Derimod skal man specifikt støtte varmepumper og elbiler. 

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, tlf. 33181933 / 28580698


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis