Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vi har stadig brug for klare klima-mål

 
Glædeligt, at fremskrivningen viser, at vi når 40 pct.-målet for CO2-reduktion. Men regeringens planer for miljø og klima trækker i den helt modsatte retning.

Pressemeddelelse
Glædeligt, at fremskrivningen viser, at vi når 40 pct.-målet for CO2-reduktion. Men ærgerligt at de konservative nu opgiver at fastholde klimamålet som bindende.

Det er glædeligt, at Energistyrelsen nu vurderer, at vi når målet med 40 pct. CO2-reduktion ved at fortsætte som hidtil. Sekretariatsleder Christian Ege hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd understreger dog, at der er stor usikkerhed i basisfremskrivningens tal, fordi de medregner kulstoflagring i jorden.

”Det anføres, at 2020-reduktionen ligger i spændet 35-44 pct. Det ville være bedre at fastsætte et mål, som ikke medregnede denne kulstoflagring i jorden. Også uden denne er den nye fremskrivning positiv, idet den lander på 37-38 pct. reduktion mod 34 pct. i sidste års fremskrivning. Men selv om man politisk fastholder at medregne kulstoflagring, er der brug for at fastholde 40 pct.-målet,” siger han.

Han glæder sig over, at fremskrivningen viser, vi kan nå målet. Men regeringens planer for miljø og klima trækker i den helt modsatte retning.

”De konservative trækker nu deres beslutningsforslag mod at indgå en aftale med regeringen om et nyt 2030-mål. Det er meget ærgerligt. Regeringen vil nemlig stadig ikke forpligte sig til noget som helst i 2020. De vil stå frit til at lave tiltag, som øger drivhusgasudslippet uden at skulle kompensere for det. I den nye finanslovsaftale øger de således CO2-udslippet, bl.a. fordi de sænker afgiften på store biler. Det er dog medregnet i ovennævnte nye fremskrivning. Men regeringen har også fremsat forslag, som vil forøge udslippet af klimagasser fra landbruget, på baggrund af deres 16-punkts plan. Disse er ikke indregnet i basisfremskrivningen, da de endnu ikke er vedtaget. Det er beregnet, at de vil føre til en stigning på ½-1 mio. t CO2-udledning – en betydelig stigning, som kan være med til at undergrave, at vi når de 40 pct,” siger Christian Ege og fortsætter:

”Vi glæder os over, at der nu lægges op til et dansk 2030-mål, men kun hvis regeringen laver den i en forståelse af, at Danmark skal være et foregangsland i klimapolitikken. Desværre hører vi gang på gang regeringen trække i den modsatte retning – også i klimaministerens udtalelser i dag”, siger Christian Ege.

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har i dag udtalt i Altinget, at det ikke giver mening at fastsætte et dansk mål for 2030, før vi kender den fordeling af mål mellem medlemslandene, som EU forventes at beslutte i løbet af 2016. Til det siger Christian Ege:

”Klimaministerens udtalelse i dag smager af, at regeringen blot lige vil opfylde, hvad vi bliver tvunget til af EU i 2030. Men der er tværtimod brug for at Danmark går i spidsen, både af hensyn til klodens klima og til at fastholde vores stærke position på de globale markeder for grøn teknologi”.

Kontakt: sekretariatsleder Christian Ege, tlf. 33181933 christian@ecocouncil.dk

Fakta og uddybning:
For 15 år siden besluttede den daværende danske regering at medregne kulstoflagring i jorden – kaldet LULUCF – når man opgør reduktion af klimagasudslip. Det gjorde man inspireret af, at man i 1990’erne havde indført forbud mod at brænde halm på markerne, hvorefter en del halm blev nedmuldet. Derfor havde Danmark en umiddelbar fordel af at medregne kulstoflagring i jorden. Men der er stor usikkerhed på denne beregning.
Regeringens ovennævnte forslag om landbrug og miljø, på baggrund af deres 16-punkts plan, er beregnet at de vil føre til en stigning på ½-1 mio. t CO2-udledning, svarende til 0,7-1,5 pct-point, som skal trækkes fra ovennævnte 40pct. CO2-reduktion.
Læs basisfremskrivningen på side 9 her: (http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/danmarks_energi-_og_klimafremskrivning_2015.pdf.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small