Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vi har stadig brug for klare klima-mål

 
Glædeligt, at fremskrivningen viser, at vi når 40 pct.-målet for CO2-reduktion. Men regeringens planer for miljø og klima trækker i den helt modsatte retning.

Pressemeddelelse
Glædeligt, at fremskrivningen viser, at vi når 40 pct.-målet for CO2-reduktion. Men ærgerligt at de konservative nu opgiver at fastholde klimamålet som bindende.

Det er glædeligt, at Energistyrelsen nu vurderer, at vi når målet med 40 pct. CO2-reduktion ved at fortsætte som hidtil. Sekretariatsleder Christian Ege hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd understreger dog, at der er stor usikkerhed i basisfremskrivningens tal, fordi de medregner kulstoflagring i jorden.

”Det anføres, at 2020-reduktionen ligger i spændet 35-44 pct. Det ville være bedre at fastsætte et mål, som ikke medregnede denne kulstoflagring i jorden. Også uden denne er den nye fremskrivning positiv, idet den lander på 37-38 pct. reduktion mod 34 pct. i sidste års fremskrivning. Men selv om man politisk fastholder at medregne kulstoflagring, er der brug for at fastholde 40 pct.-målet,” siger han.

Han glæder sig over, at fremskrivningen viser, vi kan nå målet. Men regeringens planer for miljø og klima trækker i den helt modsatte retning.

”De konservative trækker nu deres beslutningsforslag mod at indgå en aftale med regeringen om et nyt 2030-mål. Det er meget ærgerligt. Regeringen vil nemlig stadig ikke forpligte sig til noget som helst i 2020. De vil stå frit til at lave tiltag, som øger drivhusgasudslippet uden at skulle kompensere for det. I den nye finanslovsaftale øger de således CO2-udslippet, bl.a. fordi de sænker afgiften på store biler. Det er dog medregnet i ovennævnte nye fremskrivning. Men regeringen har også fremsat forslag, som vil forøge udslippet af klimagasser fra landbruget, på baggrund af deres 16-punkts plan. Disse er ikke indregnet i basisfremskrivningen, da de endnu ikke er vedtaget. Det er beregnet, at de vil føre til en stigning på ½-1 mio. t CO2-udledning – en betydelig stigning, som kan være med til at undergrave, at vi når de 40 pct,” siger Christian Ege og fortsætter:

”Vi glæder os over, at der nu lægges op til et dansk 2030-mål, men kun hvis regeringen laver den i en forståelse af, at Danmark skal være et foregangsland i klimapolitikken. Desværre hører vi gang på gang regeringen trække i den modsatte retning – også i klimaministerens udtalelser i dag”, siger Christian Ege.

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har i dag udtalt i Altinget, at det ikke giver mening at fastsætte et dansk mål for 2030, før vi kender den fordeling af mål mellem medlemslandene, som EU forventes at beslutte i løbet af 2016. Til det siger Christian Ege:

”Klimaministerens udtalelse i dag smager af, at regeringen blot lige vil opfylde, hvad vi bliver tvunget til af EU i 2030. Men der er tværtimod brug for at Danmark går i spidsen, både af hensyn til klodens klima og til at fastholde vores stærke position på de globale markeder for grøn teknologi”.

Kontakt: sekretariatsleder Christian Ege, tlf. 33181933 christian@ecocouncil.dk

Fakta og uddybning:
For 15 år siden besluttede den daværende danske regering at medregne kulstoflagring i jorden – kaldet LULUCF – når man opgør reduktion af klimagasudslip. Det gjorde man inspireret af, at man i 1990’erne havde indført forbud mod at brænde halm på markerne, hvorefter en del halm blev nedmuldet. Derfor havde Danmark en umiddelbar fordel af at medregne kulstoflagring i jorden. Men der er stor usikkerhed på denne beregning.
Regeringens ovennævnte forslag om landbrug og miljø, på baggrund af deres 16-punkts plan, er beregnet at de vil føre til en stigning på ½-1 mio. t CO2-udledning, svarende til 0,7-1,5 pct-point, som skal trækkes fra ovennævnte 40pct. CO2-reduktion.
Læs basisfremskrivningen på side 9 her: (http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/danmarks_energi-_og_klimafremskrivning_2015.pdf.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small