Energikommission med snævert og kortsigtet mandat

  Regeringen nedsætter en energikommission med et snævert kommissorium, som lægger mere op til sænkede ambitioner og lavere omkostninger end til at fastholde og udbygge den grønne omstilling.

Pressemeddelelse                                                                den 31. marts 2016

Energikommission med snævert og kortsigtet mandat

Regeringen nedsætter en energikommission med et snævert kommissorium, som lægger mere op til sænkede ambitioner og lavere omkostninger end til at fastholde og udbygge den grønne omstilling.

Regeringen lægger i sit kommissorium for Energikommissionen op til at gennemføre en grøn omstilling af det danske energisystem omkostningseffektivt, hvilket miljøorganisationen Det Økologiske Råd kun kan støtte. Men kommissoriet lægger op til kortsigtede samfundsøkonomiske analyser, hvor man foregiver at alternativet til at gøre noget er at lade stå til. Men realiteten er, at det vil være langt dyrere at lade stå til – som det f.eks. blev påvist i den britiske Stern-rapport i 2006.


Et helt afgørende element i en omkostningseffektiv dansk omstilling af energisektoren er en fortsat indsats for energieffektivisering. Det lægges der alt for lidt vægt på i kommissoriet,” udtaler sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Mindre spild af energi er en hjørnesten i den danske indsats, og fortsat den billigste måde at omstille på, da en sparet kWh jo ikke skal produceres. Der findes mange danske kompetencer for netop energieffektivisering.

Det er afgørende vigtigt at mål og indsatser for perioden 2020 – 2030 peger frem mod fossilfrihed i 2050. For at sikre at vi når 2050-målet har vi brug for delmål undervejs. Der kan være behov for at justere de mål, som blev sat under den forrige regering – f.eks. er et stop for naturgas til kraftvarme i 2035 næppe hensigtsmæssigt. Men den nuværende regering skrotter helt delmål, hvilket gør det meget usikkert, om vi faktisk når 2050-målet.

Den igangværende omstilling til biomasse på kraftvarmeværkerne er yderst problematisk på både kort og langt sigt. Biomasse og især bæredygtig biomasse er på sigt en knap faktor og skal derfor anvendes, hvor der ikke er andre alternativer. Og det er ikke til simple opvarmningsformål.

Transportsektoren omtales slet ikke specifikt. En elektrificering af den danske transport er helt central, da el-biler anvender energien meget mere effektivt end benzin og dieselbiler, ligesom den el, som skal bruges kan produceres på danske vindmøller og solceller.

Kommissoriet peger på, at en del af reduktionerne i udslip uden for kvotesektoren, bl.a. i landbrug og transport, kan ske uden for Danmark. Men herved vil danske penge falde i andre EU-lande, hvor der skabes beskæftigelse og forbedret konkurrenceevne. Disse penge bør investeres i omstilling i Danmark.

Kommissoriet angiver, at forceret udbygning med VE skal undgås. Dette kan læses som yderligere udskydelse af f.eks. havvindmølle-projekter og geotermi, hvilket vil være særdeles uheldigt.

Endvidere angives, at forslag fra kommissionen ikke må påvirke statsfinanserne eller øge de samfundsøkonomiske omkostninger, og energikommissionen må ikke beskæftige sig med det åbenlyst forældede skatte- og afgiftssystem – men skal vente på regeringens afgiftsanalyse, som endnu engang er blevet udskudt. Disse begrænsninger gør det svært for kommissionen at levere et perspektivrigt resultat.

Vi vil advare mod, at der fokuseres for meget på problemer for ganske få energitunge virksomheder frem for de eksportmuligheder der ligger hos den store danske energiteknologiske sektor”, udtaler Søren Dyck-Madsen, klima- og energimedarbejder i Det Økologiske Råd.

Vi undrer os over sammensætningen af energikommissionen - med kun få personer med dybtgående indsigt i energisektoren.

For mere information
Klima- og energimedarbejder Søren Dyck-Madsen, tlf. 33181939 / 30896080
Sekretariatsleder Christian Ege, tlf. 33181933 / 28580698
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis