Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Behold PSO-afgiften og fasthold grøn omstilling

Afskaffelse af PSO-afgiften og en flytning af udgifterne til finansloven er en rigtig dårlig idé, mener Det Økologiske Råd på baggrund af dagens udmelding om, at Regeringen er klar til at afskaffe PSO-afgiften.

Pressemeddelelse:

10. maj 2016

 

Behold PSO-afgiften og fasthold den grønne omstilling

Afskaffelse af PSO-afgiften og en flytning af udgifterne til finansloven er en rigtig dårlig idé, mener Det Økologiske Råd på baggrund af dagens udmelding om, at Regeringen er klar til at afskaffe PSO-afgiften.

PSO-afgiften (Public Service Obligation) har skabt sikkerhed for finansiering af især den vedvarende energi. Dette har medvirket stærkt til at Danmark er kommet så langt med den grønne omstilling og er blevet blandt de førende lande i verden, når det drejer sig om vedvarende energi og effektiv energianvendelse.

PSO-afgiften belaster ikke husholdningerne, da et fald i el-prisen på 1 øre fører til en PSO-stigning på ½ øre. Det giver alt i alt en lavere el-regning ved høj PSO-betaling.

For langt de fleste virksomheder er PSO-betaling heller ikke det store problem. Her er det andre udgifter, som kan true konkurrenceevnen – især arbejdskraft. For en lille andel af virksomheder med højt el-forbrug kan der være et problem – men de fleste af disse er allerede kompenseret maksimalt i forhold til EU’s regler for statsstøtte.

Tilbage er især gartnerierne, som ikke er konkurrenceudsatte efter EU's regler, da det er EU intern konkurrence med Holland og Sverige. De kan ikke kompenseres mere, da de stort set allerede er fritaget for alt, hvad der kan lade sig gøre. 

Endelig fremhæves det i debatten, at EU har underkendt den danske PSO-model. Men det kan let løses. EU har meddelt, at der skal være en lille åbning for udlandet til at få dansk PSO, men den gælder begge veje, og Tyskland har fået samme besked. Tallene peger på, at Danmark vil få flere PSO-penge fra Tyskland, end vi skal levere den anden vej.

Regeringen risikerer at sætte Danmarks førerposition over styr ved at skabe usikkerhed om PSO-afgiftens fremtid. Vi skal bevare det nuværende PSO-system, og problemet med EU kan let løses” siger sekretariatsleder Chr. Ege fra Miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

 Skatteministeriet har netop udsendt delanalysen om PSO ”Omkostningerne til offentlige forpligtelser”. Den viser, at hvis industrien helt skal undlade at betale PSO ved en overflytning til Finansloven, vil elprisen i husholdningerne stige med 93 øre pr. kWh i form af en yderligere el-afgift. Dertil kommer øget moms – i alt en stigning i elprisen på ca. 50%. Eller de skal betale et tilsvarende beløb over skatten. Alt i alt en betragtelig overflytning af betaling fra erhverv til husholdninger. Og langt det meste sker altså for at begunstige virksomheder, hvor elprisen slet ikke er noget problem for konkurrenceevnen.

Samtidig viser delanalysen, at hvis hele PSO-afgiften overflyttes til indkomstskatten, vil elforbruget stige med 3,3 mia. kWh/år eller ca. 10% af det samlede danske elforbrug. Kun en mindre del af stigningen må forventes at erstatte brug af fossile brændsler eller biomasse – det meste vil være spild, fordi den lavere elpris mindsker tilskyndelsen til at spare på el.

Det Økologiske Råd støtter derfor Klimarådet i at bevare PSO som den billigste måde at finansiere grøn energiomstilling. Overflytning til indkomstskat vil være at stimulere energispild.

Der er stor risiko for at den grønne omstilling sættes over styr blot for at løse nogle mindre problemer med PSO-afgiftsmodellen, som kunne løses ved en gensidig åbning af PSO over grænserne” siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Chr. Ege.

For mere information
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, tlf: 33 18 19 33 / 28 58 06 98

For uddybning, se artiklen: Justeret PSO-ordning giver størst stabilitet


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small