Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ny måling: Flertal af danskere dumper regeringens klimaindsats

Et stort flertal af danskere er bekymrede for klimaændringer, og regeringens indsats for at håndtere klimaudfordringen vurderes af størstedelen som enten mindre tilfredsstillende eller egentligt utilfredsstillende.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har lavet for Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening. Målingen viser også, at et flertal ønsker, at Folketingets partier samles om en mere ambitiøs politik på området uden om den nuværende regering.

Hele 82 procent af de adspurgte mener desuden i høj eller nogen grad, at en grøn omstilling er ”nødvendig for kommende generationers muligheder for et godt liv”. Samtidig må den gerne koste på kort sigt, hvis den samfundsmæssige gevinst kommer senere.

pdf Download undersøgelsen fra Epinion her >>  (4.59 MB)

De fire grønne organisationer siger i en fællesudtalelse til undersøgelsens resultater:

Undersøgelsen viser, at der er en folkelig opbakning til at fortsætte den danske førerposition på det grønne område. Det er nødvendigt, at klimaudfordringerne bliver taget alvorligt, når der på Christiansborg bliver lavet langsigtede planer for samfundets udvikling. Dette er ikke tilfældet med den aktuelle 2025-plan og de beskæringer på klimaområdet, som regeringen lægger op til.

Den grønne omstilling er nødvendig for kommende generationers mulighed at leve et godt liv. Det koster måske på kort sigt, men det er en investering i fremtiden. Vi fire grønne organisationer kan ikke sidde stiltiende og se på, at regeringen slækker indsatsen for vores klima og natur, og samtidig risikerer at ødelægge mulighederne for de mennesker og virksomheder, der fremover skal sikre velfærd med danske grønne jobs. Vi vil derfor opfordre politikerne på Christiansborg til at huske klimaet, når der bliver lagt planer for fremtidens Danmark.

Kontakt:
John Nordbo, klimachef, WWF Verdensnaturfonden, tlf. 21 34 22 92
Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver, Greenpeace, tlf. 28 10 90 53
Lasse Jesper Pedersen, klimapolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening, tlf. 31 19 32 34
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, tlf. 33 18 19 33

5 hurtige:

  • 69 % er – i høj grad eller i nogen grad - bekymrede for konsekvenserne af klimaændringer. Kun 6 % er slet ikke bekymrede.
  • 61 % mener, at regeringens indsats for at håndtere klimaudfordringen er utilfredsstillende (32 %) eller mindre tilfredsstillende (29 %). 22 % finder den tilfredsstillende, mens 2 % finder den meget tilfredsstillende.
  • 56 % svarer ja til, at et flertal uden om regeringen bør blive enige om en mere ambitiøs klima- og energipolitik. 25 % svarer nej.
  • 65 % ønsker, at danske politikere skal gøre det lettere for befolkningen at nedsætte den klimabelastning, som er forbundet med det personlige forbrug. Kun 15 %t er uenige. Og knap halvdelen er over de seneste fem år blevet mere optaget af at mindske klimabelastningen igennem egne indkøbs- og forbrugsvaner.
  • Endelig demonstrerer undersøgelsen stor appetit på gevinster ved en grøn omstilling som mindsket risiko for oversvømmelser, mindre luftforurening, styrket helbred og øget mulighed for at opnå beskæftigelse inden for den grønne sektor. Et flertal vil samtidig gerne have bedre forhold for cyklister, større tilskyndelse til at benytte grønne transportmidler, investere i en elbil, genbruge og dele samt etablere solceller på egen bolig.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small