Regeringen bør fremme brug af overskudsvarme

Mange danske erhvervsvirksomheder har overskudsvarme, som de sender direkte ud til omgivelserne, selvom varmen lige så godt kunne blive brugt til fx fjernvarme.

Årsagerne er flere, bl.a. et forældet afgiftssystem, uklare regler og manglende økonomisk incitament for virksomhederne.

Derfor opfordrer miljøorganisationen Det Økologiske Råd nu regeringen til hurtigst muligt at igangsætte initiativer med henblik på at udnytte overskudsvarmen. 

En stor mængde overskudsvarme fra industrielle processer, varme fra køleanlæg i supermarkeder og spildvarme fra serverrum m.m. går i dag tabt, bl.a. fordi afgiftssystemet er

forældet, uklart og kompliceret for rådgivere og virksomheder at sætte sig ind i. I virksomheder, der ikke selv kan udnytte overskudsvarmen fx til processer, er der desuden ofte for lidt økonomisk incitament til at investere i udstyr, der kan udnytte overskudsvarmen og fx afsætte den til det lokale fjernvarmeselskab.

"Der er desværre flere barrierer, der forhindrer, at overskudsvarmen udnyttes, men i stedet ledes ud til omgivelserne.

Det skal vi have gjort noget ved hurtigst muligt, så vi kan få igangsat nogle initiativer med henblik på at få udnyttet overskudsvarmen bedre," siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

"Det kan fx være mulighed for nedsat afgift af overskudsvarme, eller nedsat elafgift på den el, der bruges til at genvinde varmen. Men til gengæld skal virksomheden indgå en energispareaftale med Energistyrelsen.

Vi har gode erfaringer på energiområdet med tilskudsordninger i kombination med aftaler om energieffektivisering i Danmark," siger sekretariatschef i Det Økologiske Råd, Christian Ege, og fortsætter:  

"Og der skal en informationsindsats til, hvor man italesætter de økonomiske fordele ved udnyttelse af overskudsvarme og tydeliggør regler og afgifter på området."

For at undgå, at investeringer ved udnyttelse af overskudsvarmen konkurrerer direkte med investeringer i kernevirksomheden, bør det ifølge miljøorganisationen desuden undersøges, om der kan etableres en alternativ finansiering af de nødvendige anlægsinvesteringer til udnyttelse af overskudsvarmen.


"Vi er klar over, at der politisk kan være en frygt for et provenutab, hvis den eksisterende varme er frembragt på basis af naturgas, som giver afgiftsindtægt til staten.

Men dette provenutab vil ofte alligevel ske, fordi varmeselskaberne overgår til biomasse, som er fritaget for afgift," slutter Christian Ege.

For mere information
Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, tlf. 28 58 06 98.

 

Syv forslag til bedre udnyttelse

I alt har Det Økologiske Råd syv forslag til initiativer med henblik på at udnytte overskudsvarme bedre:

  1. Italesættelse af økonomiske fordele ved udnyttelse af overskudsvarme, herunder information om regler og afgifter på området.
  2. Indførelse af mulighed for nedsættelse af afgift af overskudsvarme, hvis man indgår en energispareaftale med Energistyrelsen
  1. For energieffektive varmepumper skal der kun betales overskudsvarmeafgift af den varmemængde, der ligger ud over 4 eller 5 gange elforbruget.
  2. Klargøring af at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift, hvis en virksomhed leverer overskudsvarme uden beregning til et fjernvarmenet
  1. Nedsættelse af afgiften til den el som bruges i varmepumper, der leverer overskudsvarme til fjernvarme.
  2. Mulighed for finansiering af de nødvendige anlægsinvesteringer til udnyttelse af overskudsvarme, f.eks. via initiativer som Danmarks Grønne Investeringsfond.
  3. Forbedring af mulighederne for at udnytte den køling, som skabes af varmepumpen ved opgraderingen af den lunkne spildvarme til brugbare temperaturer

Ovennævnte initiativer samt baggrunden herfor er nærmere beskrevet i notatet Overskudsvarme fra erhvervsvirksomheder – potentialer, barrierer og anbefalinger.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis