Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Afsmeltning af is i Arktis: Stop forurening med sodpartikler

Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Arktisk Råd sker global opvarmning med dobbelt tempo i Arktis. Afsmeltningen af is på Grønland er derfor syvdoblet de sidste 20 års tid. Ud over drivhusgasser er sodpartikler en væsentlig årsag til opvarmningen. Derfor bør udledningen fra særligt skibe i Arktis og fra brændeovne bekæmpes.

Mange studier har dokumenteret, at sodpartikler (black carbon) er en vigtig årsag til den rekordstore afsmeltning af is i Arktis. Sodpartiklerne udledes fra brændefyring, dieseludstødning, skovbrande m.v. og transporteres med luftstrømmene til Arktis, hvor sodpartiklerne afsættes på isen. Derved bliver isen mørkere, så den opsuger mere solenergi, opvarmes og smelter. Ud over opvarmning er sodpartikler en væsentlig kilde til den stærkt skadelige luftforurening, der hvert år koster mange millioner dødsfald.

Jo tættere på isen i Arktis sodpartiklerne udledes, jo større andel af partiklerne afsættes på isen og bidrager til afsmeltning. I Arktis er skibe en af de dominerende kilder til sodpartikler, da mange skibe afbrænder verdens mest forurenende brændstof (svær bunkerolie) uden røggasrensning. Spild af svær bunkerolie i det følsomme arktiske miljø kan også få uoverskuelige miljøkonsekvenser. Som alternativ til den svære bunkerolie kan skibe anvende den dyrere og mere miljørigtige lette bunkerolie eller gas. 

”Øget afsmeltning af is får flere skibe til at skyde genvej via Arktis, hvilket øger udledningen af sodpartikler i Arktis. Ligeledes øges risikoen for oliespild i det følsomme arktiske miljø, hvor der ikke er beredskab til at inddæmme olien. Derfor skal det forbydes at sejle på tung bunkerolie i Arktis, ligesom det er forbudt i Antarktis,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Men de fleste sodpartikler, der afsættes i Arktis, føres dertil med luftstrømmene fra hele den nordlige halvkugle. I Europa kommer halvdelen af sodpartiklerne fra brændefyring, mens en fjerdedel kommer fra vejtrafik. Hvis der ikke sættes ind, vil brændefyring, ifølge fremskrivningerne fra EU's analyseinstitut IIASA i Østrig, stå for ca. 70 % af udslippet i 2030, fordi andre kilder som vejtrafik falder markant som følge af krav om partikelfiltre på biler. I Danmark udleder brændefyring 65 % af sodpartiklerne, mens vejtrafik udleder 7 %. Paradoksalt nok dækker brændefyring kun få procent af energiforbruget og kan umiddelbart erstattes af miljørigtige alternativer som øget isolering, fjernvarme og varmepumper. Ud over klimaeffekter forårsager partikelforurening fra brændefyring ifølge de seneste estimater 550 for tidlige dødsfald i Danmark hvert eneste år og er skyld i 330.000 luftvejslidelser. Helbredsskader der, ifølge De Økonomiske Råd, koster samfundet 4,1 mia. kr. årligt. Brændefyring er derved landets mest sundhedsskadelige miljøproblem. Forureningen skyldes, at brændefyring fremstår privatøkonomisk attraktivt, hvorfor brændefyring bør belægges med forureningsafgifter. 

”Vi foreslår afgifter på brændefyring fra 2020 i alle større byer med kollektiv varmeforsyning. Derved overgår folk til miljørigtige varmekilder, hvorved udledningen af sodpartikler minimeres til gavn for klimaet og folkesundheden,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, og fortsætter: ”Afgifterne kan så udrulles nationalt fra 2025”. De Økonomiske Råd og flere partier støtter afgiftsforslaget.

Mere information:
Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, telefon 22 81 10 27.    Det Økologiske Råds arbejde med forbud med tung bunkerolie i Arktis finansieres af European Climate Foundation (se www.hfofreearctic.org/da/front-page-danish), mens vores arbejde med forurening fra brændefyring finansieres af EU-LIFE midler, projekt Clean Heat.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small