Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gode projekter i ny klimapulje

Den nye Klimapulje under PSO-forliget er nu udmøntet for de første to år. De fleste penge bruges på udbredelse af store varmepumper, men der gives også penge til fremme af grøn bioraffinering og reduktion af afdampning fra gylle.

Pressemeddelelse d. 14. juni 2017

Gode projekter i ny klimapulje

Den nye Klimapulje under PSO-forliget er nu udmøntet for de første to år. De fleste penge bruges på udbredelse af store varmepumper, men der gives også penge til fremme af grøn bioraffinering og reduktion af afdampning fra gylle.

Klimapuljen blev afsat i aftalen om udfasning af PSO. Puljen skal kompensere for den klimaskadelige effekt af at afskaffe PSO. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd arbejdede for at bevare PSO’en. Men da der ikke var politisk flertal for dette, glæder vi os over, at Klimapuljen bruges til at fremme en række initiativer, som peger fremad ift. klimagasreduktion. Samtidig advarer Det Økologiske Råd politikerne imod yderligere tiltag, som trækker i retning af øget elforbrug – sådan som det er tilfældet med afskaffelsen af PSO. Rådet vil således advare stærkt imod generel sænkning af elafgiften og peger i stedet på målrettet at fremme varmepumper og el til transport.

”Initiativerne i Klimapuljen er gode. Men der er brug for langt mere for at bringe Danmark på ret kurs henimod at stoppe afhængigheden af fossile brændsler. Behovet er blevet endnu større, idet man bevidst sætter elforbruget i vejret, dels ved at afskaffe PSO’en, dels ved at invitere store datacentre til landet”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Det Økologiske Råd er glade for, at der nu sættes penge af til anlægstilskud til eldrevne varmepumper på kraftvarmeværker uden for kvotesektoren. Vi håber dermed, at der nu for alvor kan blive etableret varmepumper som udnytter overskudsvarme, frem for at ”fyre for fuglene”. Det skal få kraftvarmeværker til at bygge varmepumper frem for at stille om til biomasse. Varmepumper vil lette omstillingen til et lavemissionssamfund, modsat biomasse som primært bør anvendes, hvor der mangler alternativer til fossile brændsler.

Vi støtter også, at der etableres en pulje til at støtte energitjenesteselskabers indkøb af varmepumper, som de installerer hos deres erhvervskunder. Det kan få erhvervskunder, som ellers ikke havde udskiftet deres oliefyr, til at vælge en varmepumpe. Men der bør samtidig sættes mere fokus på energieffektivisering udover udskiftning af oliefyr i erhvervsvirksomheder og særligt hos små og mellemstore virksomheder (SMV). Hidtil har såvel energiselskaber som andre aktører haft meget begrænset fokus på SMV’erne.

”Vi er glade for, at der nu gøres en indsats for at få varmepumper ind i varmeforsyningen og i erhvervsvirksomheder. Men fremover skal der også fokuseres på energieffektivisering, hvis det skal lykkes at gøre Danmark til et lavemissionssamfund”, siger seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Christian Jarby.

Vi støtter også, at der gives penge til et grønt bioraffineringsanlæg, som på grundlag af græs eller kløver kan producere proteinfoder, som kan erstatte importeret soja – og en rest til biogas. Det betyder, at man på sigt kan erstatte dyrkning af en del af foderkornet (byg, hvede) med dyrkning af flerårigt græs eller kløver. Dette vil som følge af et tættere rodnet og sjældnere pløjning medføre større oplagring af kulstof i jorden. Samtidig kan vi sænke importen af soja, som skader både klima og natur under dyrkningen i Sydamerika.

”Der er store perspektiver for både klima og miljø i grøn bioraffinering, hvor vi producerer proteinfoder ud fra græs eller kløver. Vi håber at pengene fra Klimapuljen bringer det ud af starthullerne”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Vi støtter også, at der gives penge til at fremme reduceret opholdstid for gylle i staldene, inden transport til biogasanlæg. Det vil både sænke udslip af metan og ammoniak fra staldene og sikre en højere produktion på biogasanlæggene.

Yderligere information:
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, tlf: 33181933/28580698  
Christian Jarby, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, tlf: 33181949/20147245


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small