Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klimarådets anbefalinger til udbygning af vedvarende energi i energiaftalen

Klimarådet giver anbefalinger til udbygning af vedvarende energi, men glemmer at inddrage mål og virkemidler for forbruget i transportsektoren og industriens procesenergi. Derudover mangler Klimarådet fokus på energieffektivitet, som er et nødvendigt og omkostningseffektivt element i den grønne omstilling.

Pressemeddelelse                

den 12. december 2017

Vedvarende energi er godt, men husk energieffektiviteten!

Klimarådets nye rapport giver anbefalinger til, hvordan udbygning med vedvarende energi skal indgå i den kommende energiaftale. Det Økologiske Råd savner, at dette sættes i sammenhæng med øget energieffektivitet.

Klimarådets rapport kommer med spændende anbefalinger om mål for og virkemidler til mere vedvarende energi (VE). Rådet erkender, at hvis man vil holde en lineær udbygningstakt frem mod 100% VE i 2050, skal målet være ca. 60 % VE i Danmark i 2030. Men Rådet vælger kun at se på, hvordan dette kan opnås i kraftvarme-sektoren og ser bort fra transportsektoren og industriens procesenergi-forbrug. Dermed når Rådet frem til kun at kunne anbefale 55% - men dog mere end de 50%, som står i regeringsgrundlaget.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd finder derimod, at man skal inddrage alle sektorer, herunder øget elektrificering af transportsektoren og mere biogas til tunge køretøjer. Og dermed skal man ikke nøjes med målet på de 55% i 2030.

”Vi skal øge brugen af vedvarende energi i alle sektorer – også i transport og til procesenergi i industrien. Dermed bliver det muligt at komme højere op end de 55% i 2030, som Klimarådet anbefaler”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Vi savner desuden, at Klimarådet problematiserer den høje andel af afbrænding af biomasse (træpiller og flis), som på sigt ikke er en bæredygtig løsning – især ikke i takt med at flere lande begynder at satse stort på biomasse, hvilket kan være en trussel mod biodiversitet og bæredygtig skovdrift.

Klimarådet mangler helt fokus på energieffektivitet (besparelser). Dette er et nødvendigt og omkostningseffektivt element i den grønne omstilling, og det skal ses i kombination med forøgelse af andelen af VE. I øjeblikket går udviklingen tværtimod i retning af øget elforbrug, bl.a. pga. de nye, store datacentre. Og jo højere elforbrug, jo længere tager det – med en given indsats – at gennemføre omstillingen til VE.

Vi vil anbefale Klimarådet at lave en rapport om mulighederne for forøget energieffektivitet. Det ville også følge internationale anbefalinger - bl.a. fra det Internationale Energi Agentur og OECD, som bygger deres scenarier (i deres nyeste World Energy Outlook) på en halvering af energiforbruget pr. enhed, dvs. en fordobling af energieffektiviteten. Det skaber et kolossalt marked for energieffektive teknologier og systemer, som Danmark kan udnytte til eksport – hvis vi fortsat satser på det.

Klimarådet anbefaler forsøg med teknologineutrale udbud af sol og vind, som regeringen også lige har lanceret. Men Rådet gør samtidig opmærksom på nogle faldgruber og siger, at man skal være parat til at opgive det igen, hvis det ikke virker. Det er vigtigt at justere nettarifferne, så disse afspejler den faktiske omkostning ved både fluktuerende forbrug og ved at indpasse yderligere fluktuerende produktion af VE i distributionsnettet. Det Økologiske Råd finder desuden, at der i støtten til solceller skal være et pristillæg for solceller på tag, så vi undgår for mange arealkrævende solceller på mark.

Vi er glade for at Klimarådet påpeger faldgruberne ved teknologineutrale udbud af sol og vind. Det er nødvendigt at sikre en hensigtsmæssig fordeling af anlæggene, så de kan supplere hinanden i det samlede energisystem, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

For mere information
Energimedarbejder Søren Dyck-Madsen, telefon 33181939 / 30896080
Sekretariatsleder Christian Ege, telefon 33181933 / 28580698


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small