Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Regeringens energiudspil rammer plet, men på den forkerte skive

Regeringens udspil har lave ambitioner. Det nedprioriterer energieffektivitet og foreslår kun én havmøllepark. Der bruges flest penge på at sænke afgiften på el, uden nogen væsentlig positiv klimaeffekt.

Hvis regeringens mål er lempelser af afgifter og den billigst mulige opnåelse af regeringens 2030-målsætning for vedvarende energi, så rammer energiudspillet ganske godt. Det er bare ikke opgaven.

Udspillet bliver præsenteret som strålende grønt, hvad det ikke er. Danmark har brug for en bred politisk energiaftale, der sikrer langsigtet, grøn omstilling af energiforbruget, således at belastning af klima og miljø mindskes. Den skive skyder regeringens udspil pænt forbi.

Udspillet har et for ensidigt fokus på en uambitiøs VE-målsætningen for 2030. Reel, grøn omstilling af energiforbruget, herunder et fortsat fokus på energieffektivisering, burde i stedet være omdrejningspunktet. Jeg vil kalde det et udspil med skyklapper på,” siger Claus Ekman, (ny) direktør i Det Økologiske Råd.

Grøn omstilling skal fremme vedvarende og bæredygtig energi og samtidig sænke forbruget af fossile brændsler. En række af udspillets tiltag er utilstrækkelige eller trækker decideret i den forkerte retning:

  • Nedsabling af energieffektivisering til under en tredjedel (fra 1,5 til 0,4 mia. kr. årligt), herunder i bygninger, der stadig står for et stort forbrug af fossile brændsler.
  • Lempelse af den generelle elafgift. Det giver et højere elforbrug og dermed som udgangspunkt også et højere forbrug af kul og gas. Samtidig sluger det en meget stor del (over 2,5 mia. kr. i umiddelbart provenutab pr. år) af den økonomiske ramme for udspillet.
  • Utilstrækkelig udbygning med vedvarende energi. På havvind er der groft regnet tale om en halvering af tempoet i udbygningen ift. energiaftalen fra 2012.
  • Forsat usikre (årligt bevilgede) midler til forskning på et niveau, der er langt lavere end i 0’erne.

Sænkning af elafgiften vil marginalt fremme brugen af elbiler, men samtidig vil det hæmme elbesparelser generelt. En langt mere virkningsfuld fremme af elbiler kunne opnås ved målrettede tiltag,” siger Christian Ege, (afgående) sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Regeringen erkender fortsat ikke, at afbrænding af træpiller er en blindgyde i forhold til langsigtet grøn omstilling. Træpiller vil i udspillet kunne byde ind på lige fod med sol og vind på trods af de velkendte bæredygtighedsudfordringer. Samtidig reduceres i støtten til biogas i teknologineutralitetens navn, på trods af at denne teknologi kan levere, når der ikke er hverken vind eller sol, samt bidrage til store klimagasreduktioner i landbruget.

Udspillet har – udover billig el - ensidig fokus på billigst muligt at opnå regeringens målsætning om 50 % vedvarende energi i 2030. Men den målsætning sikrer ikke i sig selv grøn omstilling af det danske energisystem. Samtidig er 50 % for lavt – det skulle være mindst 60 % for at flugte med 2050-målet om uafhængighed af fossile brændsler. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd opfordrer Folketingets partier til i de kommende forhandlinger at tænke i helhedsorienteret, grøn omstilling og et ambitionsniveau, som flugter med 2050-målet.

Yderligere oplysninger:
Claus Ekman, tlf. 27 28 49 49 eller Christian Ege tlf. 28 58 06 98

Læs også:  pdf Det Økologiske Råds anbefalinger til kommende energiforlig (157 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small