Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Det Økologiske Råd forslag til principper for rammevilkår for udbygning med solceller

Nye bygninger og Bygningsreglement

  1. Bygningsreglementet krav om nye bygningers energieffektivitet skal ændres, så forsyningsteknologier herunder solceller ikke indgår. Det vil betyde, at kravene i Bygningsreglement 2015 skal opfyldes uden indregning af solceller eller anden VE forsyning på bygningen/grunden.
  1. Som et supplement til kravene om nye bygningers energieffektivitet bør det undersøges, om der i Bygningsreglementet kan stilles krav om, at nye bygninger skal have solceller på tagene, med mindre det kan vises at det ikke er samfundsøkonomisk (evt. privatøkonomisk) rentabelt. Undersøgelsen skal bl.a. se på, hvordan der kan sikres arkitektoniske gode løsninger. Det bør også undersøges, om der kan stilles krav om, at der på eksisterende bygninger skal installeres solceller ved tagudskiftning.

Solceller i VE-udbud

  1. Ved udbud af ny VE-produktion (landvind, kystnære vindmøller og store solcelleanlæg) skal de forskellige afledte omkostninger for transmissions- og distributionsnettene som følge af VE-udbygningen indgå i vurderingen af omkostningerne og i fastsættelse af tilskudsniveauet og afregningsreglerne for solcellerne mv.
  1. Store solcelleanlæg skal ikke kunne placeres på landbrugsjord og naturarealer. Hvis solcelleanlæg, som indgår i VE-udbud, ønskes placeret på jorden, skal det være på arealer langs motorveje og jernbaner.

Mindre anlæg, primært på eksisterende bygninger

  1. For alle nye anlæg, som tilsluttes elnettet, skal tilslutningen ske således, at al elproduktion måles og dermed afgiftsbelægges. Betaling af el-afgift for elforbrug vil dermed være uafhængig af eventuelle sammenfald på matriklen af produktion og forbrug af strøm. Hele produktionen på egen grund sendes ud på nettet, og for hele produktionen modtages der betaling for værdien af den producerede elektricitet inkl. den fastsatte støtte, jf. pkt. 6 og 7. Modsat skal der betales fuld pris, inkl. de til enhver tid gældende afgifter for al el fra nettet, som bruges i bygningen, uanset om denne el stammer fra egen produktion eller ved import fra el-nettet. Produktion af strøm på lavspænding (solcellelamper, batteriopladere m.v.) modtager ikke tilskud, og det modsvarende forbrug foregår uden betaling af afgift eller tariffer.
  1. Støtte til mindre solcelleanlæg (under 500 kWp) på egen grund gives i stedet som en fast betaling pr. produceret kWh i 20 år. Niveauet for grundstøtten fastsættes med udgangspunkt i den accepterede budpris i det seneste årlige udbud.
  1. For at tilskynde til placering af solceller på bygninger gives der, udover støtten jf. pkt. 6, en ekstra støtte til solceller som placeres på bygninger. Denne ekstra støtte kan evt. opdeles i to elementer: Den ene del er en eksternalitetsbetaling for at undgå, at markbaserede solcelleanlæg forringer biodiversitet i landet. Den anden del er en støtte, som fremmer muligheden for, at private fortsat kan se en forretning i at opsætte solceller på egnede tage og dermed deltage i den grønne omstilling. Denne del kan evt. varieres i forhold til anlæggets størrelse. En sådan ekstra betaling kan isoleret set fordyre den grønne omstilling, men kan sikre en folkelig opbakning til og engagement i den grønne omstilling. Størrelsen af denne ekstra støtte skal være så stor, at den motiverer husejere, herunder også parcelhusejere, til at medvirke i den grønne omstilling.

Administrative forhold

  1. Administrativt skal det gøres enklere i fællesskab at deltage i udbud for borgerne, ligesom det skal gøres enklere at bygge og tilslutte små solcelleanlæg (under 500 kWp) til elnettet uanset ejerskab.
  1. Der har gennem tiden været foretaget mange indgreb i afregningsreglerne for solceller, hvilket har givet uheldige ’stop and go effekter’ i markedet. Ovennævnte forslag til regelændringer mm skal derfor gennemføres på en sådan måde, at disse ’stop and go’ effekter så vidt muligt ikke opstår.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small