Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Det Økologiske Råd hilser KL’s klimahandlingsplan velkommen!

I Det Økologiske Råd glæder vi os over, at KL’s investeringsplan ( default 090326 Kl Klimaplan (922.56 kB) for klimainvesteringer i kommunerne har set dagens lys. Det er en tiltrængt plan. KL har – mens vi stadig venter på en handlingsplan fra regeringen - foreslået en reel handlingsplan, hvor staten skal afsætte 4 mia. ekstra kroner til energibesparende tiltag i de kommunale bygninger over de næste fem år  - ligesom veje, broer og kloakker skal tilpasses de klimaforandringer, som vi allerede nu kan se vil komme.

Potentialet for energibesparelser er langt fra udnyttet i kommunerne. Dette skyldes – ikke mindst - at kommunernes investeringer er blevet begrænset af anlægsloftet, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.
De klimainvesteringer, som KL anbefaler, falder på et tørt sted. Der er brug for en koordineret indsats, så kommunerne ikke bliver spillet ud mod hinanden. CO2 udslip rammer globalt men løsningerne skal findes lokalt. Energiforbruget både kan og skal nedbringes i daginstitutioner og skoler. Den stigende vandstand og den forøgede risiko for stormflod vil især stille krav til kystkommunerne, hvor der skal etableres foranstaltninger til afledning af vand fra åer, regnvandssystemer samt overløbsbygværker fra kloaksystemet.

Aben er alt for længe sendt frem og tilbage mellem regeringen og kommunerne.
Som situationen er i dag kan kommuner, som gør aktive forsøg på at lede vandet væk fx ved hjælp af diger, risikere at få det hele i hovedet fra nabokommunen som undlader. I Det Økologiske Råd håber vi regeringen vil reagere på KL’s udspil– for vi har ikke råd til at vente længere.

Christian Ege, formand,
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Energimedarbejder Anne-Mette Wehmüller tlf. 26 23 13 05 eller
Formand Christian Ege tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small