Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

A-kraften er ikke en løsning

I en leder i Ingeniøren d. 31/10 bliver klimaminister Connie Hedegaard kritiseret for at beskrive atomkraft som en midlertidig løsning på energiproblemet. Samtidig hævdes det, at det billede, som ministeren tegner om a-kraftens faldende betydning, grundlæggende er falsk, og at den fremtidige energiforsyning ikke kan sikres uden.

Men Connie Hedegaard har fuldstændig ret, når hun beskriver a-kraft som utilstrækkelig. Der har længe været udbredt enighed om, at den ikke er svaret på det globale energiproblem eller hvordan klimaforandringerne skal bekæmpes. Det er en kendsgerning, at a-kraften er i tilbagegang, og at den ikke behøves i energiforsyningen på lang sigt.

Således vurderer det Internationale Energiagentur (IEA) og Atomenergiagenturet (NEA) at selv en firedobling af a-kraften i Europa i 2050 kun vil resultere i en 4 pct. reduktion af udledningerne af drivhusgas ud af den formindskelse på 50-80 pct. globalt set, som er nødvendig for at undgå de værste virkninger af klimaforandringerne. En sådan satsning på a-kraften vil kræve en investering på ca. 45.000 mia. kr.

I september 2008 bekendtgjorde det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), at atomkraftens andel af den globale elektricitetsproduktion i 2007 faldt med to procentpoint til 14 pct. i forhold til 2006. Dette skal ses i lyset af, at a-kraftens andel af denne produktion har ligget fast på 16-17 pct. i næsten tyve år. De 14 pct. svarer til mindre end 6 pct. af verdens kommercielle primære energi og ca. 2 pct. af den endelige energiforsyning. Alt dette gør a-kraften til en underordnet del af den globale energiforsyning.

Men det er korrekt, at der planlægges og bygges nye a-kraftværker og renoveres ældre værker. Ifølge IAEA er der pr. 31. august 2008 35 a-kraftreaktorer under opførelse, hvilket er én mere end i slutningen af 2007, men 18 mindre end i slutningen af 1990erne. 11 af disse – dvs. mere end 1/3 – har været under opførelse i mere end 20 år. I Vesteuropa er der kun 2 reaktorer under opførelse – en i Finland og en i Frankrig – og i USA en enkelt (siden 1972). På baggrund heraf er det vanskeligt at tale om en atomkraftrenæssance.

Hertil kommer, at selv en kapacitetsforøgelse, der går hurtigere end forældelsen af de eksisterende værker vil tage for lang tid i forhold til de CO2-reduktioner kloden skal præsentere i løbet af de kommende år. Det vil desuden koste enorme summer og give langt mindre CO2-reduktion end hvad der for de samme penge og hurtigere ville kunne opnås gennem effektiviseringer, energibesparelser og VE. Og hvad værre er – A-kraft vil virke hæmmende på introduktion af vedvarende energi, dels fordi den vil beslaglægge de økonomiske ressourcer, dels fordi den skal køre konstant – som grundlast – og derfor på grund af sin manglende fleksibilitet ikke kan forenes med vindkraft. Desuden skal A-kraftværker ligge så langt fra byerne, at overskudsvarmen ikke kan udnyttes til fjernvarme, men vil gå til spilde. Også a-kraftens uløste problemer med affaldsdeponering, knaphed på uranleverancer og knaphed på teknologisk/bygningsmæssige kompetencer, etc. må tages i betragtning. 

Faktum er, at a-kraften heller ikke fremover vil behøves i den globale energiforsyning. F.eks. konkluderer en ny rapport fra Greenpeace og Det Europæiske Råd for Vedvarende Energi (EREC), at de globale VE-reserver, som er teknisk tilgængelige, er store nok til at dække verdens nuværende el-forbrug seks gange – for altid.

Dette gælder naturligvis også for Danmark. Ingeniørforeningens Energiplan 2030 er vel et af de bedste eksempler på, at det kan lade sig gøre. Faktum er, at lande, der som Danmark støtter og videreudvikler effektivisering og VE, i langt højere grad vil være fremtidssikrede både hvad angår miljø, forsyningssikkerhed og erhvervsudvikling end de a-kraftnationer, der er tilbage. A-kraften kan på ingen måde konkurrere med de vedvarende energikilder.

Niels Henrik Hooge, Uffe Geertsen og Christian Ege, Det Økologiske Råd

Bragt i Ingeniøren d. 14.11.08


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small