Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Sønderborg skal vente med energibesparelser, kræver regeringen

Til Pressen

Det er trist at opleve, at regeringen hele tiden lægger sten i vejen for energibesparende investeringer i kommunerne - samtidig med at regeringen med den anden hånd taler om at være foregangsland op til klimakonferencen i København i 2009. Regeringen har indført en anlægsramme, som forhindrer, at der gennemføres anlægsarbejder, som ikke året før er blevet indregnet i budgetterne. Dette omfatter også investeringer i energirenovering af bygninger, på trods af at sådanne gavner ikke alene miljøet, men også den kommunale økonomi og samfundsøkonomien på længere sigt. Det strider imod den overordnede energipolitik, som ellers hidtil har udmøntet sig i, at energiinvesteringer er blevet undtaget fra den kommunale låneramme. Men regeringen har ikke villet undtage det fra anlægsrammen - på trods af at man har undtaget byggemodning og ældreboliger. Det kan kun ses som en nedprioritering af miljø- og klimahensyn - helt i modstrid med statsministerens udmeldinger om, at vi skal frigøre os fra afhængighed af fossile brændstoffer.

Først var det Middelfart kommune, som blev ramt - de har nu fået en dispensation. Nu er det Sønderborg med deres ambitiøse Project Zero (se nedenfor), som nu må udskydes og næppe når ret langt inden klimakonferencen. Og Sønderborg er blevet nægtet dispensation.

For en uddybning henvises til denne artikel af Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Byggeri


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small