Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Spar på energien, selv om der er kvoter

Sendt til Jyllandsposten, men ikke bragt

De økonomiske vismænd skriver i JP’s kronik d. 13.5., at vi skal tænke energi- og klimapolitikken i nye baner som følge af EU's kvotehandelssystem. De skriver bl.a., at husholdningernes elbesparelser eller opførelse af flere danske vindmøller ikke har nogen effekt på den samlede udledning af CO2 i Europa. Vismændene anbefaler i stedet at sætte ind over for trafikkens og landbrugets udledninger samt den individuelle boligopvarmning, som er uden for EU's kvotesystem.

Der skal bestemt også gøres en langt større indsats her. Men der er ingen grund til at bilde befolkningen ind, at det ingen betydning har, hvad vi gør inden for kvotesystemet. Det er en meget kortsigtet betragtning. EU's kvoter tildeles for 5-års perioder. Vismændenes betragtning er delvist rigtig, hvis man kun betragter indeværende periode, 2008-12. Når det kun er delvist rigtigt, er det fordi vi har mulighed for at købe kvoter uden for EU, specielt i udviklingslandene, de såkaldte CDM-kvoter. De seneste vurderinger peger på, at den klimabeskyttende effekt ved at købe CDM-kvoter kun er ca. det halve af effekten ved hjemlige besparelser. Det skyldes, at man f.eks. i Kina sælger kvoter for hvert eneste tiltag, som laves for vedvarende energi eller besparelser, på trods af at en stor del af projekterne ville være blevet gennemført alligevel – selv om de ikke solgte kvoter.

Hvis vi skal følge anbefalingerne fra det internationale klimapanel, IPCC, skal vi til stadighed sænke udslippet. Derfor skal tildelingen af kvoter strammes i næste periode. Men hvis ingen har sparet på strømmen eller sat vedvarende energi anlæg op, bliver det langt sværere at komme igennem med stramninger fra 2013. Der er nemlig mange positive sideeffekter ved at satse på vedvarende energi og besparelser, bl.a. forsyningssikkerhed, erhvervsudvikling og eksport. Derimod er det en ren udgift at købe kvoter i udlandet. Desuden vil EU stramme reglerne fra 2013 for, hvor stor en del af reduktionerne, der må ske via kvotekøb uden for EU. Så vi kan ligeså godt komme i gang med de hjemlige initiativer.

Jeg fremførte også disse synspunkter forud for udgivelsen af vismændenes rapport i april, og de er trykt i rapporten. Dengang ignorerede vismændene stort set hele CDM-spørgsmålet. Nu inddrager de til gengæld CDM i deres kronik, men på en meget bagvendt måde. De skriver, at en øget indsats over for landbrug og trafik gør, at Danmark ikke behøver købe så mange kvoter uden for EU. Men en hjemlig indsats inden for kvotesystemet gør jo netop også, at der ikke skal købes så mange kvoter uden for EU.

Der er med andre ord ingen grund til at tøve med at spare på energien og udbygge den vedvarende energi.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small