Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vi skal spare alt hvad vi kan

Bragt i Politiken

Den enkeltes indsats for at spare på energien er afgørende for det fælles mål: At beskytte klimaet. Hvis spareviljen vokser i befolkningen, stiger modet hos politikerne.

Af Christian Ege,
formand, Det Økologiske Råd

Der er fortsat brug for at alle sparer alt hvad de kan på energien. Hver eneste sparet liter olie, kilo kul og kilowatttime har en gavnlig virkning på det globale klima. Det gælder fra hr. og fru Jensen til hr. og fru Eldrup.

Ganske vist styres de store energiselskaber og de mest energiforbrugende virksomheder med kvoter. Hvis Danmark allerede har opfyldt sit mål og danske elforbrugere sparer ekstra, kan DONG og andre danske producenter sælge de kvoter, de ikke får brug for. Men indtil videre er Danmark bagefter med opfyldelse af vores mål. Skulle vi komme i den situation, at vi vil opfylde målet uden en ekstra indsats, kan det på kort sigt betyde, at udslippet kan flyttes til et kraftværk i et andet land.

Men på længere sigt vil ekstra besparelser muliggøre, at kvoten i næste periode kan reduceres. Så det er ikke spildt.

Det bedste ville være, at alle gjorde alt hvad de kunne for at begrænse udslip af klimagasser. Men det sker ikke uden håndfaste virkemidler.

Den nuværende regulering lægger kun loft over de skadelige udslip i de forpligtede lande i den rigeste del af verden. Man kan godt handle, selv om der er et fælles mål. Man holder jo heller ikke op med at købe økologisk mælk selv om man godt ved, at Arla kan sælge pesticidmælken til nogle andre.

Man gør vel sit bedste. Og håber på, at det gode eksempel vil brede sig.

Elsparefondens sekretariatschef, Göran Wilke, foreslog i Politiken d. 27.4., at staten belønner en ekstra spare-indsats fra borgernes side ved at opkøbe et tilsvarende antal EU-kvoter. Ikke for at bruge dem, men for at destruere dem.

Og det nye elselskab Modstrøm tilbyder at købe kvoter på kundernes vegne, så deres udslip neutraliseres.

Det er en fin idé. Jo flere kvoter der klippes over, jo færre tons CO2 bliver det tilladt at udlede. Man skal blot huske, at det hele drejer sig om, at den enkelte forbruger, den enkelte virksomhed og det enkelte land sparer på energien og udnytter de vedvarende energikilder. Det er det der beskytter klimaet. Kvoterne er kun et redskab.

Kvoterne må ikke blive en dårlig undskyldning. Hvis hr. og fru Jensen holder op med at spare fordi de tænker at hr. Eldrup så bare kan sælge DONGs kvoter til en anden, så går det galt.

Den samlede mængde af kvoter i EU – og senere på globalt plan - bestemmes nemlig på længere sigt af forbrugernes og virksomhedernes faktiske adfærd. Jo mere det lykkes at spare på energien i dag, jo bedre kan politikerne i Danmark, i EU og på FN’s klimamøder sænke loftet i morgen.

Desuden bliver det nemmere at nå det andet mål i klimapolitikken: En voksende andel af vedvarende energi. Denne fylder mere i det samlede regnskab, hvis man samtidig sænker det samlede forbrug.

Ved at spare på energien er man også med til at begrænse muligheden for misbrug af smuthuller. Både Danmark og de andre forpligtede lande har svært ved at nå deres tildelte Kyoto-mål. Derfor lægger de op til at bruge aftalens ’fleksible mekanismer’ i stor stil. Det betyder, at staten og energiselskaberne køber sig ret til større udslip ved at gennemføre projekter i udviklingslande. Men mange af disse projekter har kun en tvivlsom effekt.

Ved at spare på sit eget energiforbrug er man med til at begrænse disse mekanismer til deres oprindelige formål: et supplement til den hjemlige indsats og en hjælp til at få renere teknologi overført til udviklingslandene.

Der kan være meget at bekymre sig over i klimaspørgsmål. Men vi skal ikke være bekymrede for, at vi kommer til at spare for meget på energien!


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small