Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Danmark står udenfor FN's netværk for klimaneutralitet

Det Økologiske Råd udtalelse om manglende dansk deltagelse i FN’s nye netværk for lande, byer og virksomheder, som vil være klimaneutrale:

Det Økologiske Råd finder FN's nye netværk for lande, byer og virksomheder, som vil være klimaneutrale, for spændende. Det står mere og mere klart, at klimatruslen kræver handling, og at det ikke kan gå hurtigt nok. Alle økonomiske investeringer skal fremover ske ud fra en tankegang om klimaneutralitet for kun på den måde får vi ændret adfærd globalt hurtigt nok.

Det Økologiske Råd ser gerne en dansk tiltrædelse til FN's CN Netværk, men den skal bakkes op med vedtagelse af en meget klar handlingsplan med nye og meget stærkere danske virkemidler, bindende danske trinmål for hvert andet år og overholdelse af Kyoto protokollens principper om, at langt de fleste reduktioner skal ske i eget land.

Af hensyn til klimaet er hurtig handling nemlig helt afgørende. Hellere reelle ambitiøse nationale reduktioner i morgen end flere langsigtede målsætninger som f.eks. klimaneutralitet for Danmark i 2030 eller senere.

Desværre kan vi konstatere, at der i dag mangler danske virkemidler til at blot at nå den danske del af de reduktioner, som EU pålægger os. Der mangler virkemidler til at nå det uforpligtende og meget langsigtede danske mål om nul fossile brændsler i 2075, som regeringen har udmeldt. Vedtagelsen af en dansk energistrategi har ikke leveret de tilstrækkelige virkemidler.

Så hvis en dansk tiltrædelse af FN's netværk om klimaneutralitet i 2030 kan udløse vedtagelsen af hurtigtvirkende effektive danske virkemidler til reduktion af udledningen af klimagasser, så er dette yderst velkomment.

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small