Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Skævt sammensat klimakommission

Pressemeddelelse

Regeringen har d. 3. marts nedsat sin klimakommission, som skal fremsætte ”forslag til, hvorledes regeringens langsigtede vision om helt at frigøre Danmark fra afhængigheden af fossile brændstoffer kan virkeliggøres i praksis”. Til dette har regeringen sammensat en kommission med kun to energieksperter (Poul Erik Morthorst, Risø og Jørgen Henningsen, tidl. EU-kommissionen). Til gengæld er der to geologer (Dorte Dahl-Jensen og John Korstgaard) og en marinbiolog (Kathrine Richardson), som trods deres ubestridelige kvalifikationer på deres felt, ikke har nogen kendt ekspertise inden for energi og drivhusgas-reduktion. Det forekommer uforståeligt, at der således er udpeget 3 repræsentanter, som mere har ekspertise til at føre en naturvidenskabelig diskussion om, hvorvidt der sker klimaforandringer eller ej – eller om konsekvenserne af disse for økosystemerne, når det ikke er dette, som kommissoriet handler om.

Der er desuden 3 økonomer (Mette Wier, Jørgen Elmeskov og Catrine Hagem), som – måske med undtagelse af sidstnævnte - heller ikke har energi som deres primære felt. Økonomi indgår i kommissoriet, og det er klart vigtigt at lægge vægt på brug af økonomiske virkemidler til opnåelse af klimamålene. Vi håber, at indsættelsen af de 3 økonomer skal ses som udtryk for dette – og ikke kun – som der står i kommissoriet - at det skal sikres, at der bliver maksimal økonomisk vækst samtidig med klimainitiativerne. I denne sammenhæng er det dog betænkeligt, at man har valgt at forbigå økonomer, som er mere kendt for at arbejde med energi og drivhusgasreduktion end de 3 udpegede.

Det er fornuftigt, at der er en repræsentant for hvert af områderne transport (Niels Buus Kristensen) og landbrug (Jørgen E. Olesen). Men der burde være langt bredere ekspertise inden for energisystemer, reduktion af energiforbrug samt fossilfri teknologier. Der bør således – udover økonomiske virkemidler - være eksperter inden for:

  • Energiproduktion
  • Vedvarende energi
  • Energisystemer og energiinvesteringer, EU’s regler, fjernvarme m.v.
  • Energibesparelser generelt
  • Bygninger

Vi håber samtidig, at kommissionen vil betjene sig af de glimrende rapporter, som allerede foreligger om, hvorledes vidtgående reduktioner af drivhusgasudledninger kan gennemføres – fra Ingeniørforeningen, Teknologirådet og EA-energianalyse.

Venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening
Jens la Cour
Europa- og miljøpolitisk medarbejder

Det Økologiske Råd
Christian Ege
formand

Yderligere oplysninger: Christian Ege: 33 18 19 33 / 28 58 06 98, Jens la Cour 39 17 40 57


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small